İLAHİ TEZAHÜR VE TECELLİ HİKMETİ

523
Paylaş:

15 Haziran 2020

Tezahür; zahir olmak, ortaya çıkmak, gizliyken açığa vurulmak, varlığını ve san’atını göstermeye başlamak anlamlarını taşır. Cenab-ı Allah’ın bir ismi de “Ez-ZAHİR” olup; kâinatta, tabiatta, canlı ve cansız harika varlıklarda ve insanda; mevcudiyetini, kudretini ve rahmetini aşikâr kılan manasındadır. Tezahür kelimesi, birbirlerine arka çıkma ve koruma, ayrıca gösteri (tezahürat) yapmak üzere toplanma için de kullanılır.

Tecelli ise; Arapça “Ce-Le-Ve” kökünden ve “cilve” üzerinden türetilen ve Kur’an’da beş yerde geçen bir kelime olup; kudret ve rahmet eserleri olan yarattıklarında kendini hatırlatıp gösterme, sahibini ve saniini bildirme, sonsuz kudretini ve sınırsız rahmetini aşikâr hale getirme anlamında bir kavramdır. Kur’an’da Şems Suresi 3. ayetinde “cella…”, A’raf Suresi 143. ve Leyl Suresi 2. ayetinde “tecella…” ve A’raf Suresi 187. ayetinde “yücelli…” şeklinde yer almaktadır. Haşr Suresi 3. ayetinde ise “el-celaae…” olarak “Yurtlarından çıkarılıp sürgüne yollanmak” anlamında kullanılmıştır. Bu manasıyla, belki de, cennet gibi ulvi bir diyardan, imtihan ve iptila amacıyla süfli dünyaya yollanmaya da bir işaret vardır.

Devamı için tıklayınız.

    Güncel makalelerimizden istifade etmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki kutuya e-mail adresinizi yazarak bize gönderiniz.

    Bu makaleyi sesli olarak da dinleyebilirsiniz.