Erdoğan’ın Yahudi Lobileriyle Buluşma Avantajı ve DİPLOMA ŞANTAJI

101
Paylaş:

23 Ekim 2022

İlim; bilinen olgulara dayanarak, bilinmeyen ve ihtiyaç görülen konuları ortaya koyma çabasıdır. Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimiz “mutlak doğru”ları ve “kesin yanlış”ları bildiren esasları açıklamıştır. İlim ehli ise, bu belirtilen esaslara dayanarak, yeni zuhur eden sorunlara, kıyaslama-karşılaştırma yoluyla uygun yanıtlar arayan insanlardır. Buna İslam hukukunda “Kıyas-ı Fukaha” tabir olunmaktadır. Yani ilim ve kavrayış sahibi âlimlerin, ayet ve hadislere kıyas ederek yeni ve yeterli hükümlere varmalarıdır. Bu ilmi faaliyetlerin nasıl yapılacağı “usül ilmi” ile belirlenmiş durumdadır. Akli ve nakli kaynaklara göre esas kabul edilen bilgi ve belgeler için “Delil”, bunlara dayanarak varılan yeni neticeler için ise “Hüküm” kavramı kullanılır.

Hem dini, hem hukuki, hem siyasi, hem içtimai, hem de ahlâki konularda; değişen ve gelişen şartlara ve yeni ortaya çıkan ihtiyaçlara uygun kural ve kurumlar oluşturulurken, “Bilinenlere kıyasla bilinmeyenlere yanıt bulunması yöntemine” başvurulması lazımdır.

Çünkü bilim; ilmi verilerin toplanması, akli ve nakli delillerin kurumlaşmasıdır.

Din; Allah’ın gönderdiği, Peygamberlerin öğrettiği kutsal inanç ve amaçların, ve bunlara ulaştıracak araçların tamamıdır.

Devlet ve siyaset; insanlar arasındaki ünsiyetin ve adil yönetim sisteminin, sosyal mekanizmalarla ortaya çıkmasıdır.

Ekonomi ise; maddi ihtiyaçların karşılanması, toplumsal refahın sağlanması için, her türlü üretim ve tüketim dengesinin oluşturulmasıdır.

Bütün bu kurum ve kuralların; insani ve ahlâki esaslara, doğru ve uygun yasalara göre hazırlanmasına “ADİL DÜZEN”, ve yine bütün bu ekonomik, siyasi, ahlâki ve ilmi kuralların zulüm ve sömürü çarkına, yanlış ve haksız kurallara göre yapılandırılmasına ise “SİYONİST SİSTEM” tanımı uygun bulunmaktadır. Çünkü insanın bedeni yerinde, toplulukların vatanı bulunmaktadır. İnsanın ruhu yerinde, toplulukların anayasası vardır. İnsanın vicdanı yerinde, toplumun yargısı vardır. İnsanın aklı yerinde, toplumun devlet yapısı bulunmaktadır.

Bu bilinenlerden yola çıkarak bilinmeyenleri anlama yöntemi siyasi ve stratejik alanlarda da, araştırmacılara önemli dayanak ve avantajlar sunmaktadır.

Sn. Erdoğan’ın icraatları, ağırlıklı olarak Milletin mi, yoksa Siyonizm’in mi işine yaramaktadır?

Devamı için tıklayınız.

    Güncel makalelerimizden istifade etmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki kutuya e-mail adresinizi yazarak bize gönderiniz.