SP DAHİL, HER TOPLUM ANCAK LAYIK OLDUKLARI YÖNETİME MÜSTEHAKTI!

772
Paylaş:

25 Haziran 2018

“Kemâ tekûnû, yuvelliy aleyküm” “Nasıl olursanız (her neye layık ve müstehak bulunursanız), üzerinizde öyle yöneticiler olacaktır.”[1] Hadisi Şerif’i, elbette Saadet Partilileri de kapsamaktadır.

Özümüze ayna tutmak ve ne denli duyarlı ve tutarlı olduğumuzu anlamak üzere, önce şu sorunun yanıtıyla başlayalım:

Rahmetli Erbakan Hocamızın vasiyeti, niye hala açıklanmamıştı?

Oysa bütün medya mensupları huzurunda Sn. Recai Kutan, Hoca’nın vefatından hemen sonra “birkaç gün içinde, Erbakan’ın vasiyetinin açıklanacağını” duyurmuşlardı. Peki aradan şu kadar yıl geçmiş olmasına rağmen Hoca’nın vasiyeti niye bir türlü açıklanmamıştı ve neden sır gibi saklanmaktaydı? Oğuzhan Asiltürk ve ekibinin ayarı ve amacı ortadaydı, peki Hoca’nın oğlu ve kızı olarak, çocukları niye bu çok önemli konuda sessiz ve tepkisiz kalmaktaydı?

Acaba!?

• Erbakan Hoca’nın vasiyetinde; hem Oğuzhan ekibinin hem Fatih Bey’lerin hoşlarına gitmeyecek ve işlerine gelmeyecek malumat ve talimatlar mı vardı? Yoksa bu yüzden, toplumdan ve camiadan gizli tutulması konusunda anlaşmışlar mıydı?

• Resmi ve fiili varisi olarak bu vasiyetin açıklanması için hukuki süreç başlatması gereken Fatih Erbakan’ın hala suskunluğunun altında ne yatmaktaydı?

• Ve hele, “Erbakan’a sadakat, Oğuzhan’a biat ve itaat!?” iddiasındaki SP yönetici kadrolarının, il ve ilçe başkanlarının ve tüm camiamızın bu konudaki vurdumduymazlığı ve nemelazımcılığı nasıl yorumlanmalıydı? Aziz Hocamızın vasiyetini merak bile etmeyen, “Birkaç gün içinde açıklayacağız” denmesine rağmen yıllar geçtiği halde gizli tutulmasına işkillenmeyen bir dava adamı, gerçek ayarını görmesi için lütfen bir hakikat aynasına baksındı!.. Dinen, hukuken, vicdanen ve ahlaken haram ve haksız olmasına rağmen, Erbakan Hocamızın vasiyetini gizleyenlere değil de, hala bu gerçekleri gündeme getirdiğimiz için bize buğz edenler, ne kahraman insanlardı!…

Evet, maalesef AKP’nin talan ve palavra politikaları geleceğimizi karartmaktaydı. Ülke her gün biraz daha çok sinsi ve tehlikeli şekilde dış odaklarca ipotek altına alınmaktaydı. Bunun tek kurtuluş çaresinin de faizli sistemi hemen terk etmek ve üretim ekonomisine geçmek olduğunu, SP kurmayları ve Cumhurbaşkanı adayı neden ısrarla gündeme taşımazlardı?

Bakara Suresi:

275- “(Farklı isim ve sistemler altında çeşitli şekillerde) Faiz (riba) yiyenler, (ve faiz ekonomisini yürütenler; dünyada ayakta duramayacak, onurlu ve huzurlu yaşayamayacak, kıyamet günü ise) ancak şeytan çarpmış (Sara nöbetine yakalanmış) olanın kalkışı gibi, (Allah’ın kahrına uğramış) olmaktan başka (bir tarzda) kalkmayacaktır. Bu, onların: “Alım-satım da ancak faiz gibidir” demelerinden (faizi helal görmelerinden ve faize fetva üretmelerinden) dolayıdır. Oysa Allah, alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de (faize) bir son verirse, artık geçmiş (dönemdeki kazancı) kendisine kalır, (bundan sonraki) işi(nin başarısı ve bereketi) de Allah’a aittir. Kim de (faize) geri dönerse, artık onlar ateşin halkıdır, orada sürekli kalacaklardır. [Not: Bu ayette “Elleziy ye’külü-r riba” (Faiz yiyen kimse) denmeyip; çoğul olarak “Elleziyne ye’külune-r riba” (Faiz yiyen kimseler) buyrulması, yani ismi mevsulün, cemi müzekker salim kalıbı ile getirilmiş bulunması; asıl tehlikeli ve tahrip edici FAİZ’in ferdi riba muamelesinden ziyade bugünkü gibi bir sistem halinde ve resmi müesseseler (banka şubeleri) eliyle yürütülen cinsinin olduğuna dikkat çekmek amaçlıdır.]”

276- “Allah, faizi (faizci sistemleri ve zulüm hükümetlerini) yok edip (iflasa ve inkıraza sürükler) de, sadakaları (servet ve üretim vergisi olan zekât müessesesini ve Kur’an’a dayalı Adil bir düzeni uygulayan cemiyet ve devletlerin gücünü ve refahını ise) arttırır. Allah, (faizi mubah sayan) günahkâr kâfirlerin ve fırsatçı nankörlerin hiçbirini sevmez. (Onları hidayet ve inayetinden mahrum bırakır.)”

277- “İman edip güzel amellerde bulunanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve (helal kazanılan servet ve üretimlerinin) zekâtını verip (borçtan kurtulanlar var ya); şüphesiz onların ecirleri Rablerinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.”

278- “Ey iman edenler! Allah’tan korkup sakının ve eğer (gerçekten) inanmışsanız, faizden artakalanı bırakın (faizci düzenden uzaklaşıp kurtulmaya bakın).”

279- “Şayet böyle yapmazsanız, (yani faizi, faizci düzenleri ve yöneticileri bırakmazsanız) Allah’a ve Resulûne karşı savaş açtığınızı (Adil devlet ve hükümet düzeninin temellerini yıktığınızı) bilip anlayın (ve ona göre davranın). Eğer tevbe ederseniz, artık sermayeleriniz sizindir. (Böylece) Ne zulmetmiş olursunuz, ne zulme uğratılmış olursunuz. (Öyle ise mü’minler faizsiz düzene geçmek için çalışmalıdır.)”

280- “Eğer (borçlu) zorluk içindeyse, ona elverişli bir zamana kadar süre (tanıyın. Borcu) sadaka olarak bağışlamanız ise, sizin için daha hayırlıdır; eğer bilirseniz (ahiret yatırımı dünya kazancından daha yararlı ve kalıcıdır).”

281- “Allah’a döneceğiniz günden sakının. (Faiz günahıyla huzura çıkmayın.) Sonra herkese kazandığı eksiksizce ödenecek ve onlara haksızlık yapılmayacaktır.”

SP adayı Karamollaoğlu ve diğer parti sözcüleri sürekli AKP iktidarının yanlış ve haksız politikalarını gündeme taşımakta, ama tek ve gerçek çözümün ADİL DÜZEN olduğu nedense bir türlü vurgulanmamaktaydı. Sanki “biz gelirsek bu sistem içinde ülkeyi düzlüğe çıkarırız” algısı oluşturulmaktaydı. Oysa bu faizci ve Batı’yı taklitçi sistem bütün sorunların ana kaynağıydı!

Nisa Suresi:

60- “(Ey Resulûm) Sana indirilen (Kur’an’a) ve Senden önce gönderilen (Kitaplara), sözde inandıklarını öne süren (sahtekâr münafıkları) görmez misin? Ki bunlar, (hak ve adalet ölçüleriyle değil) tağutun önünde (zalim ve batıl düzenlerin kurum ve kurallarıyla) muhakeme olunmak (şeytan fikirli Yahudi ve Hristiyanların hükmü altında yaşamak) istemektedirler?! Oysa (Mü’min ve Müslüman sayılmak için) onu (tağutu ve süper güç putunu) red ve inkâr etmekle emrolunmuşlardır. Şeytan onları derin ve dönüşü olmayan bir sapıklığa sürüklemek istemektedir. [Not: Bir Müslümanın şu soruları kendisine yöneltmesi ve samimi yanıtlarına göre iman durumunu değerlendirmesi gerekir. Benim istisnasız her konudaki tercihim ve hedefim: 1- İman ve itaat mi, İtiraz ve inkâr mı? 2- İslam (Hakka teslim olmak) mı, Fırsatçılık ve isyan mı? 3- Kur’an’ın Rahmani esasları mı, Batı’nın şeytani yasaları mı? 4- Faizsiz bir nizam mı, Faizli sömürü çarkı mı? 5- İslam ülkeleri ittifakı mı, Haçlı ortaklığı mı? 6- Farz-helal kuralları mı, Haramların mübahlığı mı? 7- Hidayet aydınlığı mı, Dalalet karanlığı mı? 8- Hakk ve hayır mı, Şer ve Batıl mı? 9- Nübüvvet ve Sünnet bağlayıcılığı mı, Nefsaniyet ve şehvet bataklığı mı? 10- Ahiret ve adalet amaçlı mı, Dünya ve menfaat ağırlıklı mı? Evet, bu 10 şıktan sadece 1 tanesinde bile ikinci maddeyi tercih ve tensip edenlerin, iman ve İslam şuuru yara almaya ve hidayeti kararmaya başlamış demektir. Baskıcı ve zorlayıcı durumlarda aciz ve çaresiz fertlere ve müstazaf kesimlere ikrah-ı mülci=Ölüm ve sakatlama cinsinden ağır tehditler gibi bazı mecburiyetler bir mazeret sayılsa bile, imkân ve iktidar sahipleri için bu tür mazeretlere sığınmak geçersizdir.]”

61- “Onlara: (Nefsi ve geçersiz yorumları bırakıp) “Allah’ın indirdiği (Kur’an’ın açık ve kesin hükümlerine) ve Resulûn (bildirdiklerine ve sünnetine) gelin” denildiğinde, o münafıkların Senden süratle uzaklaşıp kaçtıklarını (ve Kur’an’ın hükümlerinden kaytardıklarını) görürsün. (Bunlar asıl itikadi münafıkların ta kendileridir.)”

62- “Öyleyse nasıl oluyor da, kendi ellerinin sundukları (kötü amellerinin ve bozuk emellerinin sebep oldukları) sonucu, onlara bir musibet isabet edince, hemen ardından Sana gelerek: “Kuşkusuz, biz iyilik yapmaktan ve arayı bulup uzlaştırmaktan başka bir şey istememiştik” diye Allah’a yemin etmektedirler!”

63- “(Ey Elçim) Hâlbuki Allah, bunların kalplerinde olanı bilmektedir. O halde Sen aldırma, onlardan yüz çevir, yine de kendilerine öğüt ver ve onlara nefislerini ikna edici “beliğ” (anlaşılır ve vicdanlarda iz bırakır şekilde) açık ve etkileyici söz söyle (ki bu Senin görevindir).”

64- “Biz elçilerden hiç kimseyi, ancak Allah’ın izniyle kendisine itaat edilmesinden başka bir şeyle göndermedik. (Münafıklar) Onlar (isyan ve itiraz sebebiyle) kendi nefislerine zulmettiklerinde, şayet Sana gelip Allah’tan bağışlama dileselerdi ve elçi de onlar için bağışlama dileseydi, elbette Allah’ı tövbeleri kabul eden, esirgeyen olarak bulabilirlerdi.”

65- “(Ey Nebim) Hayır (onların zannettiği gibi) değil; Senin Rabbine andolsun ki, aralarında çekiştikleri şeylerde Seni hakem kılıp, sonra Senin verdiğin hükme, (hem de) içlerinde hiçbir sıkıntı (ve gizli itiraz) duymaksızın, tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça, hakkıyla iman etmemişlerdir.”

Sn. Karamollaoğlu, Adil Düzen projelerini ve Erbakan Hocamızın ilmi ve milli çözüm önerilerini bilmiyorlar mıydı, yoksa inanmıyorlar mıydı? Fatih Portakal’ın soruları karşısında niye bocalayıp, dışarıdan borç para alarak ekonomiyi düzelteceklerini açıklamıştı? O zaman Sn. Recep Erdoğan’dan ne farkı kalacaktı?

Liderler Fox’ta (23.05.2018) programda:

Tülay Öçten: “Peki, sizin ekonomik formülünüz ne?”

Temel Karamollaoğlu: “Ha, bizim formülümüz; biz kendimiz oturup bunları bizim kendimiz araştırmamız lazım. Şimdi bak, kimsenin elinde gömü falan yok. Biz, elimizdeki imkânlarla bunu çözmek mecburiyetindeyiz. Dışarıdan alacağımız, getireceğimiz para ise, doğrudan doğruya güvene dayalıdır.”

Fatih Portakal: “Yani dışarıdan para alacaksınız anladığım kadarıyla?”

Temel Karamollaoğlu: “Elbette. Başka türlü bu meselenin üstesinden tek başına gelinmez.”

Fatih Portakal: “Var mı aklınızdan geçen ülke? Katar gibi falan…”

Temel Karamollaoğlu: “Şu anda bunları söylemenin, çok büyük bir faydası olacağı kanaatinde değilim. Ama güven olduğu takdirde, Türkiye’ye milyarlarca dolar para verebilecek olan yatırımcılar ve ülkeler olduğu kanaatindeyim.” Yani o da borç parayla ülkeyi kalkındıracakmış!..

Siyonist odakların “Erbakan’ı öldürüp gömmek yetmez, üzerine beton dökmemiz gerekir!” planları kimlere uygulatılmaktaydı?

SP’nin; 24 Haziran 2018 seçim beyannamesinde: “Adil Düzen, Faizsiz Sistem, İslam Birliği, D-8 Girişimi, Milli Görüş Prensipleri ve Hedefleri” gibi bizi farklı ve haklı kılan başlıklar nedense hiç yer almamıştı. Ve yine bu beyannamede “İsrail ve Siyonizm” kavramları hiç kullanılmamıştı. “Filistin, Suriye, Irak, Doğu Türkistan, Arakan ve Afrika” gibi dış politika konularına hiç rastlanmamıştı. Yoksa, “Erbakan’ı öldürmek yetmez, üzerine beton dökmemiz gerekir!” şeklindeki Siyonist planları böyle mi uygulanmaktaydı?

Haksız ve hayâsız bir ittifaka karşı, başka yanlış ve yararsız bir ittifaka sığınmak batıldır!

“Bir kısım (korkak ve münafık) insanlar, (sadık ve sağlam mü’minlere:) Kesinlikle (kuvvetli ve tehlikeli düşman olan) insanlar size karşı toplanıp (bir şer ittifakı kurdular.) Aman ha, onlardan korkun (ve uyuşun. Çünkü bunlarla başa çıkmanız ve başarılı olmanız imkânsızdır) dediklerinde, bu (tehdit ve teklifler sadık mü’min ve mücahitlerin) imanlarını artırıp (moral ve maneviyatlarına güç katmış) ve “Allah bize yeter. O ne güzel (ve en mükemmel) vekildir. (Biz O’nun emrinde, O da bizimle beraber olduktan sonra, O’nun izni ve iradesi dışında hiçbir güç bize zarar veremeyecektir)” diyen (ve dik duran sadıklardır).” (Al-i İmran: 173)

Rize mitinginde, çocuklarını İmam Hatip okullarına gönderen aileleri dolaylı biçimde uyarırken: “Onlar üniversite imtihanlarında başarılı olamıyor… Onlar bilim ve teknolojiye katkı sunamıyor… Onlar medeniyet yarışında geri kalıyor!” anlamında haksız, alakasız ve ahlaksız ithamlarla İmam Hatipler’e ve tabi İslami düşünceye yönelik kinlerini kusacak kadar küstahlaşanlara oy vermemizi bekleyenler aldanmaktaydı.

Malum CHP cephesindeki, kirli ve gizli toplantının bilgisini CHP Parti Meclisi Üyesi Zeki Kılıç Arslan aktarmıştı. 28.02.2018’de “Dün bir toplantı yapıldı. Kimsenin haberi olmadı” açıklamasını yapmıştı.

“CHP’li Mehmet Bekaroğlu, HDP’li Ayhan Bilgen, İyi Parti, Saadet Partisi… Hepsinin olduğu bir toplantı ayarlanmıştı. Gerekirse HDP ile de ittifak yapılacaktı!”

SP bir anda, ittifak yapılacak partiler arasında en gözde konumuna taşınmıştı. Saadet Partisi’nin lideri Temel Karamollaoğlu, baskı ortamı ve yargıyı eleştirip “Böyle bir ülke olmaz. Şimdiden ‘Gelin cumhur ittifakına katılın’ diyorlar. Ya ben deli miyim ki böyle bir mesuliyetin altına gireyim” açıklamasını yapmıştı. Sn. Temel Karamollaoğlu, Karaman’da katıldığı partisinin il başkanlığı kongresinde bunları vurgulamıştı.

Saadet Partisi’nden HDP’ye yakınlaşma tutarsızlığı

Zeytin Dalı Harekâtı başlayınca Mehmetçik’e “katliam yapmayın!” uyarısında bulunan Karamollaoğlu, HDP ile ittifaka yeşil ışık yakmıştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Afitap Kültür Merkezi’nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısında yapılacak seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuşlardı. Saadet Partisi’nin siyaset ve yönetme anlayışının farklı olduğunu belirten Karamollaoğlu, şunları aktarmıştı: “Kardeşliği hakiki manada Türkiye’de ihdas etmek durumundayız. Gererek, hakaret ederek ve aşağılayarak değil. Hep yağ gibi suyun üstünde kalmaya kalkacaksın, hiçbir hatanı görmeyeceksin. Onun için siyaset yapma anlayışımız bugünkü iktidardan farklı. İktidar, fikirlerini net bir şekilde ortaya koyamadığı için, kamplaştırarak seçime gitmek istiyor. Bizim herkesi kucaklamamız isabetli bir tavır. Biz kararlıyız, herkese elimizi uzatacağız. Yeri geldiği zaman iktidar partisiyle de tokalaşacağız, yeri geldiği zaman CHP ile de tokalaşacağız, bilmem Meral Hanım ile de tokalaşacağız, MHP’lilerle de yeri geldiğinde HDP’lilerle de tokalaşacağız.” buyurmuşlardı. Ve zaten daha önce Erbakan Hoca’ya hakaretler yağdıran, PKK maşası BDP’ye hizmetkârlık yapan Altan Tan ve kardeşi SP’den aday yapılmışlardı.

Bu Altan Tan, TTAksiyon isimli youtube kanalında, 30.05.2018 tarihinde yayınlanan röportajında: Saadet Partisi’ne geliş için “yuvaya geri dönüş” diyebilir miyiz? sorusunu: “Bence Millî Görüş de geçmişten ders alarak, bugün Kürtlerin sorunlarına daha doğru bir yaklaşım çizgisine geldi. Mesela biz bugün Tayyip Erdoğan’ı eleştiriyoruz ama MHP ile ittifakı 1991’de Refah Partisi kurdu. Bu çok yanlış bir ittifaktı. Onun için, şuraya dönme veya buraya dönme yerine, doğruda birleştik diyelim, daha uygun olur” diyecek ve Erbakan’ı suçlu gösterecek kadar küstahlaşmıştı ve SP yetkililerinden tıs bile çıkmamıştı.

İşte Karamollaoğlu’nun tokalaşacağı HDP’nin Edirne 4. sıra adayı eşcinsel Hasan Atik HIV/AİDS alanında hak savunuculuğu yapan bir militandı. İttifak ortağımız İYİ Parti, İstanbul 2. Bölge 6. Sıra adayı; 29 Nisan 1980 tarihinde İstanbul’da doğmuşlardı. Babası gazinolar kralı meşhur Fahrettin Aslan, annesi ise Arzu Aslan’dı. Kendisi Fransızca, İngilizce, İspanyolca olmak üzere 3 dil biliyordu. Yahudi İspanyolcası bilmesi herhalde genleriyle alakalıydı.

HÜDA PAR’lılar SP listesinde yer almış mıydı?

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, partisinin Kürt sorununa ilişkin çözüm önerilerini Diyarbakır’da açıklayacağını duyurmuşlardı. HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını isteyen Karamollaoğlu, HÜDA PAR’lı bazı isimlerin SP listelerinde yer alabileceğini de açıklamıştı.

“Anadilde eğitim” konusunun açıklığa kavuşturulması lazımdı!

Karamollaoğlu, kahvaltıda bir araya geldiği gazetecilere: “Anadilde eğitim meşru bir haktır. Bu hakkın verilmesinde bir mahsur yoktur” buyurmuşlardı. “Demirtaş’ın mademki aday olmasında bir engel yok, o halde tutukluluk halinin sona ermesi gerekir. İnşaallah çıkar, biz de gider geçmiş olsun deriz. Tutukluluk bir tedbirdir. Ancak siyasetçiler ve basın mensupları için uygulanmaması gereken bir tedbirdir. Temennim, Demirtaş’ın kısa zamanda tahliye edilmesidir. Bu, iktidar açısından da bir erdem olarak değerlendirilir. Bunu ümitle bekliyorum.”

Karamollaoğlu, HÜDA PAR ile ortaklığa ilişkin de, “Şu ana kadarki görüşmelerimizde gündeme gelmedi, ama istişarelerimizde gündeme gelebilir, onlara meyledenlerden isimler de listelerde yer alabilir” bilgisini aktarmıştı.

Aslı Aydıntaşbaş’a göre (08.03.2018) Saadet’in bu filmdeki rolü önceden ayarlanmıştı.

Sn. Temel Karamollaoğlu, zahiren “Ezber bozmaya çalıştığı, siyasi geçmişine rağmen karşı mahalleye empati yaptığı, demokratik ortak paydalarda buluşmayı öne çıkardığı ve de sürekli bağırmadığı” için bu senaryoya katılmıştı. Ancak tabi ki Temel Karamollaoğlu, Hayır Cephesi’nin Cumhurbaşkanı adayı falan değildi. Saadet’in bu seçimlerdeki rolü, filmlerde kısacık bir sahnede görünen ama olayların akışını değiştiren karakterlere benzemekteydi. An itibariyle bölünmüş gözüken “Hayır” cephesinin yeniden canlanmasında ve CHP tabanı ile muhafazakâr küskünler arasında bir köprü kurulmasına vesile olabilirdi. Daha da önemlisi, hâlâ toplumun geniş bir kesiminde sempati uyandıran o sihirli “Abdullah Gül” sözünün gündemde tutulmasını sağlayabilirdi. Hayır cephesinde milliyetçiler ve solcular, Kürtler ve ulusalcılar, CHP’liler ve Akşenerciler arasında denge kuran unsur olabilirdi. Tabi normal koşullarda bu oyun kurucu rol, CHP’ye düşerdi. Ancak ana muhalefet partisinin ne yaptığı belli değildi. Prensip olarak CHP, her zaman bir önceki seçimde yapması gerekeni, yanlış zamanlama ile yapan bir partiydi.”

Cumhur İttifakı kurulduktan sonra Saadet Partisi’ne ilgi ve talep artmıştı. AKP, Saadet Partisi’nin de Cumhur İttifakına katılmasından yanaydı. CHP ise Saadet Partisi’nin, Abdullah Gül’ü aday göstermesi taraftarıydı. Eski sistemde olsaydı, AKP yüzde 45 ve yukarı oyla tek başına iktidar olacaktı. Yeni sistemde ise yüzde 50 bile yetmiyor, yüzde 50’den 1 oy fazlası lazımdı. İşte bu durumun, Saadet Partisi’ni anahtar parti haline getirdiği kanaati vardı. Oysa Saadet Partisi 7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 2,1 ve 1 Kasım seçimlerinde ise yüzde 1’in altında (binde 7 oy almıştı.)

Peki Erdoğan, Saadet Partisi’nin de Cumhur İttifakı içinde yer almasında neden ısrarlıydı?

Yüzde 1-2 oranında oy elbette seçimin ikinci tura kalmasında etkili olacaktı. Ancak matematik olarak böyle düşünenler, bugün önümüzdeki tabloya göre hesap yapıyorlardı. Ya 2019 Kasım’ına kadar Cumhur İttifakı, özellikle Erdoğan’la ilgili rüzgâr etkisini arttırır ve Erdoğan’ın oyları yüzde 55-60 bandını görürse muhalefet silinmeye yüz tutacaktı. İşte Sn. Erdoğan’ın Saadet Partisi ısrarı, yüzde 50+1 hesabının ötesinde bir ısrardı. 15 Temmuz hain darbe girişimi de gösterdi ki -içimizdeki Batıcılar kabul etmese de- Türkiye bir şer ittifakının saldırısı altındaydı. Şer ittifakı karşısında Çanakkale/Yenikapı ruhu ile milletimiz bir diriliş sergilemeye başlamıştı. Sıkıntı, CHP ve HDP’nin, 15 Temmuz ve Afrin Harekâtı ile ilgili milletle açıkça ters düşmeye başlamalarıydı. Bu iki partinin sergilediği duruş kesinlikle, yerli ve milli sayılamazdı.” Öyle ise mutlaka bağımsız ve Milli Görüş odaklı bir tavır ve tercih yapması gereken SP’nin CHP-HDP ve İYİ Parti safında ne işi vardı?

Ama bu hanım yazar yanılmıştı. SP lideri Temel Karamollaoğlu’na yönelik kırgın belki de planlı ve kasıtlı bir üslupla, “Darbeye tiyatro diyenlerle ittifak ettiniz. Rahmetli Hocamın yolundan çıktınız!” diyen 15 Temmuz şehidi İbrahim Yılmaz’ın eşi Esma Hanım’a, Karamollaoğlu’nun bağırması ve yanındakilerin “Kimin ajanısın sen?” diye hücuma kalkışması elbette yanlıştı ve yakışıksızdı. Ama maalesef bazı zavallı zırvacılar “az bile yapıldığı” kanaatini paylaşmışlardı. “Temel Başkan, Fatih Camii’ndeki, yeni nesil Fadime Şahin tiyatrosu’na cevap verdi.” diyenler bile çıkmıştı. Oysa böylesi tutarsız tavırlar ve Sn. Karamollaoğlu’nun Sivas Madımak oteli faciasıyla ilgili “O bir katliam sayılmazdı, ölenler dumandan boğulmuşlardı!” açıklamalarının kasıtlı ve malum çevreleri Milli Görüş’e karşı kışkırtıcı bir amaçla yapıldığını bazı ahmaklar hala anlayamamışlardı.

“SİSİ”nin Saadet atağı ve Seyhan Soylu’nun Temel Bey’e şantajı!

Herkes onu “Sisi” lakabı ile tanımıştı! Tam ismi Seyhan Soylu olan ve “Sisi” lakabını kullanan bu transeksüel şahıs tanınmış isimlerin menajerliğini yapmış ve bir ara televizyonculuğa da el atmıştı.

Sisi (Seyhan Soylu) Elçilik görevlisi bir baba ve CHP kadın kolları üyesi öğretmen bir annenin üç çocuğundan biri olarak Samatya’da hayata başlamıştı. Dünyaya erkek olarak gelen Soylu kendi anlattığına göre; taa çocuk yaşından itibaren kendindeki değişikliklerin farkına varmıştı. O hep ileride kadın olacağı günlerin hayaliyle yaşamıştı ve ilk kez kadınlık hormonu almaya başladığında 13 yaşındaydı ve henüz tüyleri bile çıkmamıştı… Ergenekon davasında Nurseli İdiz ile birlikte gözaltına alınan Sisi, Semih Tufan Gülaltay’ın yandaşı olmakla suçlanmıştı. Sisi kendini milliyetçi travesti olarak tanımlamaktaydı ve kolunda bir bozkurt dövmesi vardı. Arkadaşları ise onu Asena ismiyle çağırırdı. Bir dönem MHP’den teklif aldığını ama “MHP’yi zorda bırakmamak” için kabul etmediğini anlatırdı. 12 Eylül sonrası referandum günlerinde, Amerikalı eşcinsellerin sembolü turuncu “No No” tişörtü giyen Güneş Taner’i protesto için Turgut Özal’ın önünde çırılçıplak soyunmuş ve bu nedenle içeriye alınıp on beş gün öldüresiye ıslatılmıştı.

İşte bu Sisi, 2018 Mayıs’ının ilk haftasında Saadet Partisi’ne milletvekili aday adaylığı için başvuru yapmıştı. Oysa bu ayarı ve ahlakı malum şahıs 28 Şubat postmodern darbe sürecinde hıyanet şebekesinin medya ayağına bol bol malzeme sağlamıştı. Öyle ise şimdi Refah Partisi’nin devamı olan Saadet Partisi’nde ne işi vardı? Saadet Partisi’ne altı araçlık bir konvoyla gelip kayıt yaptıran ve aracının plakasını da 06 SAADET 002 olarak ayarlayan Sisi: “İslam, insan demek olduğu için… Devamını okumak için tıklayınız.

 


[1] Beyhaki, Şuabül İmam, C. VI. Sh:22

[2] http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/fuat-ugur/602188.aspx

    Güncel makalelerimizden istifade etmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki kutuya e-mail adresinizi yazarak bize gönderiniz.