ERBAKAN’IN “AŞKIN”LIĞI, “ELAZİZ”CİLERİN ŞAŞKINLIĞI

950
Paylaş:

20 Aralık 2017

Erbakan’ın Zaferi, Yüksek Cesaret ve Stratejisi Pentagon’da Ders Olarak Okutulmaktaydı!

Maalesef Türkiye NATO’nun güdümlü müttefiki, Tanzimat’tan beri Batı’nın yörüngesine girmiş uydu ülkesi konumundaydı. Bu nedenle asıl mimarı Erbakan olan 1974’teki Şanlı Kıbrıs çıkarması ABD’yi şoka uğratmıştı. Çünkü adalara yapılan çıkarmalar genellikle sıkıntılı ve başarısız olmuşlardı. 1522’de Rodos alınırken 30 bin şehidimiz vardı. Kıbrıs Eylül 1571’de fethedildiğinde: 50 bin şehit verildiği anlaşılmıştı. Ardından Osmanlı donanması İnebahtı’da 30 bin şehit verdi. Girit’te 24 yıllık kuşatma ile 1669’da Kandiye kalesi alındığında 130 bin şehit bırakılmıştı. Ecdadımızın tam 403 yıl önce 50 bin şehit vererek aldığı Kıbrıs, 1974’te bugüne göre o günkü TSK’nın kıt imkânlarıyla Rahmetli Orgeneral Semih Sancar’ın komutasında nasıl sadece 498 şehit verilerek alındığına; Müttefikimiz NATO’nun kışkırtmalarına Avrupa ve Amerika’nın askeri ambargosuna rağmen bu zafer nasıl başarıldığına, Batılıların bir türlü akılları yatmamıştı.

Viyana’yı Çözen Gâvur Kafa, Kıbrıs’ı Bir Türlü Kavrayamamıştı!

Malazgirt’te, Kosova’da, İstanbul surlarında, Viyana’da, Çanakkale’de Milli Görüşün ne olduğunu biraz bilen Haçlı Batı’nın; 1974 Kıbrıs çıkarmasını ve Erbakan’ın strateji dehasını bir türlü çözemediği anlaşılmaktaydı. Milli Gazete’den bir kardeşimiz, bir heyetle birlikte Kıbrıs’ı gezerken görevli rehber aktarmıştı. Daha önce gezdirdiği bir heyetteki, bizzat Amerikan ordusunda görevli bir subay da rehberimize anlatmıştı. ABD’li subaya göre; 1974 Kıbrıs Zaferinin başarısı, Pentagon’da askeri okullarda ders olarak okutulmaktaydı! Çünkü adalarda yapılan savaşlar her zaman çok zor, kayıplı, meşakkatli olur ve de kesin zaferle sonuçlanmazdı. Çok sayıda asker hayatını kaybettiği halde, sonuç alınamazdı. Ancak 1974’te tersi yaşanmış, Batılıların ağızları açık kalmıştı. Amerikalı subaya göre, Amerikan Genelkurmay Başkanlığı Pentagon, Kıbrıs Barış Harekâtını askeri bir strateji dehasının ürünü olarak yorumlamıştı. Ve bunun nasıl gerçekleştiğini askeri okullarında ders olarak okutma kararı alınmıştı.

İslam; Hem Doğu’yu hem Batı’yı… Hem geri bırakılmış ve işgale uğramış Müslümanları hem Hıristiyan dünyasını… Hem Kapitalizmin kıskacında kıvrananları, hem Komünist rejimler altında çağdaş kölelik yaşayanları; bu zulüm ve zilletten kurtaracak, herkesi temel insan haklarına ve evrensel hukuk ve huzur kurallarına kavuşturacak Hak Dinin ve Adil Düzenin adıydı… Ve Erbakan bu kutlu hakikat kaynağının çağımızdaki tercümanıydı…

Hoca, Washington’da Amerikalıları Nasıl Fırçalamıştı?

Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan’ın uluslararası gezilerin bazılarında O’nun tercümanlığını yapan Temel Karamollaoğlu o döneme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuşlardı.

Nezaket abidesi Necmettin Erbakan’ın, konu İslam davası ve ülke çıkarları olunca nasıl celallendiğinin, “Washington’da üst düzey Amerikalılara toplantıda öyle fırçaları vardı ki biz bile tercüme etmekte tereddütler yaşadık. Onda ise tereddüt ve endişenin eseri yoktu.” itirafları kanıtıydı. Evet dış ülkelerde ve yabancı heyetler önünde Erbakan Hocanın tercümanlığını yapanların bir kısmının ya korkusundan veya bilgi kısırlığından; İngilizce, Arapça ve Almanca tercümelerindeki yanlışlık ve noksanlıkları Erbakan’ın nasıl düzelttiğine bizler de şahit olanlardanız. O toplantıda Hoca’nın “ABD aygır gibi tepiniyor” cümlesi salonda buz gibi bir hava oluştururken Hoca’nın hız kesmeyerek “Bu azgın aygırın zapt edilmesi lazım” cümleleri toplantı salonunda bomba tesiri yapmıştı. Amerika’da Washington’da üst düzey NATO Komutanları ve Büyükelçilerin bulunduğu toplantıda Erbakan’ın bu cesur ve onurlu konuşması salonu karıştırmıştı. Amerika’da Amerikalılara “Amerika azgın bir aygıra benziyor, sadece tekmeleyip etrafında ne varsa yok ediyor; Amerika’yı dizginlemek lazım, işte vazifemiz budur.” diyebilen tek Lider Erbakan’dı.[2]

Evet, Erbakan başbakanlığı sürecinde ve aktif siyasette olduğu dönemde, ABD’yi ‘‘terbiye edilmemiş aygıra’’, ABD Başkanı Bill Clinton’u da ‘‘İkinci Ramses’’e benzetmekten sakınmamıştı. Erbakan Hoca Batı dünyasını, ‘‘Gâvurdan dost, domuzdan post olmaz. Dünyanın huzura kavuşması için önce aygır Batı zihniyetinin terbiye edilmesi lazım’’ sözleriyle uyarmıştı. Batı dünyasına yön veren merkezleri ‘‘Siyonizm’’ suçlamasıyla da sık sık eleştiren Erbakan’ın, ‘‘Kökü firavunlara dayanan aygır zihniyeti her gün başka bir yeri tekmeliyor’’ sözleri de basına yansımıştı.[3]

Batılı Siyonist ve Emperyalist merkezler “Terbiye edilmemiş aygırlardır!”

Erbakan, Haçlıların Kudüs’ü defalarca işgal edip kan gölüne çevirdiklerini, şimdi ise evvelâ Bosna’yı, Afganistan’ı, Irak’ı ve diğer fakir ülkeleri işgal edip her türlü zulmü reva gördüklerini anlatarak, “Bu yapılanlar medeniyet değil vahşettir” buyurmuşlardı. Erbakan’a göre Batı’nın dayandığı şu dört sebebin (Kuvvet-Menfaat-İmtiyaz-Çoğunluk) hiçbiri hak sebebi olamazdı. Ama batıl hak anlayışına sahip olanlar böyle yetiştirilip donatılmışlardı. Bu haksızlık ve ahlaksızlıkların kendileri için bir hak olduğuna inanıyor ve bu inanışından dolayı terbiye edilmemiş aygır gibi etrafa tekme atıyorlar ve yeryüzünde tahribat yapıyor, huzur namına bir şey bırakmıyorlar, dünyada fesat çıkartıyorlardı. Batı emperyalizmi ve Siyonizm, terbiye edilmemiş bir aygır gibi insanlığı tekmeleyip duruyorlardı. Siyonizm timsahının üst çenesi ABD, alt çenesi AB, kuyruğu İsrail, gövdesi ise işbirlikçi İslam yöneticileri olmaktaydı.

Erbakan’ın Milli Görüş ve Milli Çözüm Vurguları Şeytanın dostlarını telaşlandırmıştı!

“Bakın size kesinlikle ifade ediyorum ki: TÜRKİYE’NİN KURTULUŞU; Milli Çözüm’e inanan bir Cumhurbaşkanı’nın o makama oturması, Milli Çözüm’e inanan bir Hükümet’in kurulması ve yeni bir devrin başlamasıyla mümkündür!”[4]

Başka bir yerde, Aziz Hocamız şöyle buyurmuşlardı:

“Bu hükümet gider, dert biter zannedilmesin. Batı kulüp gider Milli Görüş gelirse bu problemler aşılır. Ancak kurtuluşa böyle ulaşılır. İşte acı tecrübelerden sonra geldiğimiz nokta budur!

Öyleyse bir Cumhurbaşkanından üç tane temel şart istiyoruz:

1- Bu Cumhurbaşkanı bizzat kendi inancı itibariyle Batı kulüp zihniyetine sahip olmamalıdır. Milli Görüş’e (bu milletin inancına) sahip olmalıdır.

2- Türkiye’nin kurtuluşunun Batı kulüp zihniyetli hükumetlerde değil; Milli Görüş zihniyetli MİLLİ ÇÖZÜM’de olduğuna inanmış, bunu idrak etmiş bir insan olmalıdır.

3- Ve bunlara ilaveten de Cumhurbaşkanı olacak bu kimsenin; bu hayırlı ve başarılı neticeleri meydana getirmek için; başkasının tesiri altında kalan değil; bizzat kendi gayretiyle çalışan ve maniaları tek tek aşan bir insan olması lazımdır.”[5]

Barbar Batının himayesinde kudurmuş İsrail’in acı akıbeti yaklaşmaktadır!

1980 senesinde ve 12 Eylül darbesine gerekçe gösterilen tarihi Konya Mitingi öncesinde, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız, İsrail’in Kudüs’ü başkent ilan etme girişimi nedeniyle yaptığı basın toplantısında şunları haykırmıştır:

Biz Milli Görüş temsilcisiyiz!.. Biz MİLLİ ÇÖZÜM temsilcisiyiz!.. Adalet Partisi azınlık hükümetinin sadece lafta kalan ve halkımızı oyalayan tavrına rıza göstermeyiz. İsrail’in Kudüs’ü başkent yapmasına ve Adalet Partisi’nin macun metoduna müsaade edemeyiz. İsrail’le münasebetleri derhal kesmeliyiz. Çünkü İsrail Kudüs’ü başkent yapmakla; asıl Arz-ı Mev’ud hayaline, yani kendilerine vaad edildiğine inanıldığı ve Türkiye’mizin de yarısını kapsadığı Büyük İsrail hedefine ulaşmanın adımlarını atmaktır. İsrail’in bu yaptığı açık bir küstahlıktır. Bu gidiş durdurulmazsa yarın İsrail gelip, kendisine vilayet yapmak üzere Anadolu’muzu işgale kalkışacaktır. İslam aleminin bağrında oluşturulan bu çıbanbaşından kurtulmanın tek çaresi ise, İsrail’in ortadan kaldırılmasıdır. Şayet Amerika bunları çok seviyorsa, alıp götürüp Güney Amerika’da bir yerlere taşımalıdır.”[6]

Evet Milli Görüş takipçilerinin ve Milli Çözüm temsilcilerinin gayretiyle, kutlu ve mutlu hedeflere oldukça yaklaşılmıştır. Biz Milli Görüş Temsilcisiyiz, Biz Milli Çözüm Temsilcisiyiz. Ve Milli Görüş-Milli Çözüm Onarım hükümetinin kurulması kaçınılmaz hale gelmiştir”[7] diyen Hocamızın haber verdiği tarihi devrim ve değişimler yaşanacaktır. İnşaallah…

Erbakan Hoca’nın Vasiyeti Neden Halâ Açıklanmamıştı?

Rahmetli Necmettin Erbakan Hocamızın vefatından önce bir vasiyet hazırladığını bizzat Millî Gazete haber yapmıştı. Ne var ki aradan bunca zaman geçmesine rağmen, Erbakan’ın bıraktığı vasiyetiyle ilgili konu sır olup saklanmıştı. Saadet Partisi kadar Hocamızın çocuklarından da vasiyetle ilgili hiç ses çıkmamıştı. Bu arada Millî Gazete dışında başka yayın organlarında da Erbakan’ın vasiyetiyle ilgili haber çıkmıştı.

1 MART 2011; SABAH GAZETESİ:

Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın vasiyeti, ölümünün ardından merak konusu oldu. Erbakan’ın ölmeden önce bir vasiyet hazırladığı ileri sürüldü. 19 Ocak tarihinde rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alınan Erbakan’ın avukatları aracılığı ile bir vasiyet hazırladığı belirtiliyor. Söz konusu vasiyetin önümüzdeki hafta açıklanacağı öğrenildi. Erbakan’ın şahsi vasiyetinin haricinde, siyasi alanda da birtakım taleplerinin olduğu biliniyor. Sade bir törenle defnedilmeyi vasiyet eden Erbakan, aynı zamanda genel seçimlere yönelik de “koalisyon” hazırlığı içerisindeydi. Erbakan seçim öncesi ittifak için hem Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener hem de 28 Şubat’taki koalisyon ortağı, eski Başbakan Tansu Çiller ile temasa geçti. Erbakan’ın bu çabası vefatının ardından Çiller ve Şener tarafından da dile getirildi. Erbakan, ittifakı gerçekleştiremeden vefat etti ama Şener bu son isteğini yerine getireceklerini söyledi. Şener, “Çok fazla konuşmaya gerek duymuyorum. Ama en son konuştuğumuz konu buydu” diyerek görüşmelerini aktardı. Çiller ise, “Son zamanlarda tekrar haber yolladı bize de. Demokrat Parti çerçevesinde bir araya gelir miyiz gelmez miyiz birtakım tartışmalara ışık tuttu, enerji kattı” dedi. Ama Şener’in aksine Çiller bu vasiyetle ilgili ilerisi için bir sinyal vermedi. Bu nedenle Erbakan’ın ittifak vasiyeti nasıl şekillenecek şimdilik net değil.

Gezenkus.com: Prof. Dr. Erbakan’ın Vasiyetine Uyacaklar (mı)?

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, ittifak çalışmalarının sürdüğünü belirterek, ”Demokrat Parti ve Türkiye Partisinin Hocamızın vasiyetine uyacaklarını düşünüyorum” dedi. Kamalak, Meclis dışı partilerin ittifak yapmasının Necmettin Erbakan’ın vasiyeti olduğunu söyledi.

1 Mart 2011; Haberpan: Vasiyeti Haftaya Açıklanacak (mı)?

Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın vasiyeti, ölümünün ardından merak konusu oldu. Erbakan’ın ölmeden önce bir vasiyet hazırladığı ileri sürüldü. 19 Ocak tarihinde rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alınan Erbakan’ın avukatları aracılığı ile bir vasiyet hazırladığı belirtiliyor. Söz konusu vasiyetin Erbakan ailesi ve avukatları tarafından önümüzdeki hafta açıklanacağı öğrenildi.

Erbakan’ın şahsi vasiyetinin haricinde, siyasi alanda da birtakım taleplerinin olduğu biliniyor. Sade bir törenle defnedilmeyi vasiyet eden Erbakan, aynı zamanda genel seçimlere yönelik de “koalisyon” hazırlığı içerisindeydi. Erbakan seçim öncesi ittifak için hem Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener hem de 28 Şubat’taki koalisyon ortağı, eski Başbakan Tansu Çiller ile temasa geçti. Erbakan’ın bu çabası vefatının ardından Çiller ve Şener tarafından da dile getirildi. Erbakan, ittifakı gerçekleştiremeden vefat etti ama Şener bu son isteğini yerine getireceklerini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın vasiyeti, ölümünün ardından merak konusu yapılmıştı. Erbakan’ın ölmeden önce bir vasiyet hazırladığı anlaşılmıştı. 19 Ocak tarihinde rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alınan Erbakan’ın avukatları aracılığı ile bir vasiyet hazırladığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu vasiyetin önümüzdeki hafta açıklanacağı konuşulmaktaydı. Erbakan’ın şahsi vasiyetinin haricinde, siyasi alanda da birtakım taleplerinin olduğu ortaya atılmıştı.

Haber Tarihi: 01.03.2011

Demokrat Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek ile Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener’in daha önce Refahyol hükümetinde Erbakan ile çalıştıklarını anımsatan Kamalak, ”Bu nedenle Demokrat Parti ve Türkiye Partisinin Hocamızın vasiyetine uyacaklarını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. İttifak konusunda duraksanan noktanın ”çatı meselesi” olduğunu belirten Mustafa Kamalak, şunları söyledi:

”Hocamızın vasiyeti gayet açık. Her iki genel başkanımız, yani Namık Kemal Zeybek ve Abdüllatif Şener Bey, Hocamızla bir araya gelmişlerdi. Ben de vardım. Daha sonraki aşamalarda, çeşitli zamanlarda görüşmeler oldu. Hocamızla sık sık baş başa görüştüğümüz zamanlar oldu. Hocamız, iki şeyi vurguluyordu; ‘İttifak mutlaka yapılmalıdır. Ülkenin salahı için gereklidir. Çatının da Saadet Partisi olması gerekir. Çünkü toprak ayağımızın altından kayıyor. Vatan tehlikededir’ diyordu. Zeybek ve Şener, hocamız ile çalıştılar. Bu nedenle iki genel başkanın da onun vasiyetini yerine getirilmesine sıcak bakacaklarına inanıyorum.”

www.internethaber.com: Erbakan’ın Ölmeden Önce Bir Vasiyet Hazırladığı Öne Sürüldü

Erbakan’ın ölmeden önce bir vasiyet hazırladığı ileri sürüldü. 19 Ocak tarihinde rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alınan Erbakan’ın avukatları aracılığı ile bir vasiyet hazırladığı belirtiliyor. Söz konusu vasiyetin önümüzdeki hafta açıklanacağı öğrenildi. Erbakan’ın şahsi vasiyetinin haricinde, siyasi alanda da birtakım taleplerinin olduğu biliniyor. Sade bir törenle defnedilmeyi vasiyet eden Erbakan, aynı zamanda genel seçimlere yönelik de “koalisyon” hazırlığı içerisindeydi. Erbakan seçim öncesi ittifak için hem Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener hem de 28 Şubat’taki koalisyon ortağı, eski Başbakan Tansu Çiller ile temasa geçti. Erbakan’ın bu çabası vefatının ardından Çiller ve Şener tarafından da dile getirildi.

Şimdi bütün bu haberlerden Erbakan Hoca’mızın vefatından önce avukatlarını çağırıp bir vasiyet hazırladığı ve bu hazırlanan vasiyetin yakında açıklanacağının ilgililerce hatırlatıldığı ortadaydı. Peki, bu kadar zaman geçmesine rağmen Erbakan’ın söz konusu vasiyeti niçin halâ açıklanmamıştı?

Bu vasiyetin canlı şahitlerinden olan Eski Genel Başkan Sn. Mustafa Kamalak’ı da devre dışı bırakan marazlı kurmay takımı, hangi hesaplarla bu vasiyeti gizli tutmaktaydı?

Ve hele, Aziz Hocamızın çocukları neden bu vasiyete sahip çıkmamakta ve gizli tutulmasına tepkisiz ve ilgisiz kalmaktaydı? Bu vasiyet konusunda bilgisi, ilgisi ve yetkisi bulunup da halâ susanlara şu ayeti kerimeleri hatırlatmak lazımdı:

“(Artık) Bundan böyle kim onu (vasiyeti) işittikten (ve kesinliğini bildikten) sonra değiştirirse, (veya gizlerse bunun) günahı elbette onu değiştirenlerin üzerinedir. Şüphesiz Allah Semi’ (her şeyi duyan) ve Alim (olan)dır.” (Bakara: 181)

“Ey iman edenler! Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, (yapacağınız) vasiyetin hazırlanışında, aranızda içinizden adaletli iki kişiyi (şahid tutun.) Veya yolculukta olup size ölüm musibeti gelip çatarsa, sizden (yakınlarınızdan) olmayan başka iki kişiyi (şahid tutun). Şayet (bunların vasiyeti değiştirmesinden) kuşkulanacak olur da namazdan sonra alıkoyarsınız, onlara da: “Akraba dahi olsa onu (yeminimizi) hiçbir değere değiştirmeyeceğiz ve Allah’ın şahidliğini gizlemeyeceğiz. Aksi takdirde biz elbette günahkârlardan oluruz” diye Allah adına yemin ettirilmelidir.” (Maide: 106)

Elaziz Gazetesi, yıllardır alkışlayıp kahramanlaştırdığı “Erbakan’ın en hassas adamı ve devamı” saydıkları Sn. Recep Erdoğan’a şimdi karşı çıkmaya başlamıştı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan açıktır ki, 2019’da seçilememeyi düşünmek dahi istemiyor. Bunu ne pahasına olursa olsun kabullenemiyor; neye mal olursa olsun yeniden seçilmek istiyor.” diyen şaşkınların bakın gözleri nasıl açılmıştı?

“Tayyip Erdoğan’ın AKP’ye yaptığını ÇORUMLULAR YAPMAZ!”mış…

16 Nisan Referandum sonuçlarının ortaya çıkmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girdiği türbülanstan çıkmak için çırpınışı, AKP’yi içine fil dalan züccaciye dükkânından beter hale getiriyor. MHP’nin desteği olmadan oylarının %40 olduğunu görmesi nevrini döndürüyor. Oy düşüşünün sorumlularını araştırmaya ve yeni ittifaklar aramaya başladı. Kendisinin hiç hatası, kusuru yokmuş gibi sorumluluğu hep başkalarına yıkmaya çalışıyor… Önce belli bir hedef gözetmeksizin parti yönetimini, teşkilatları, belediye başkanlarını tümü ile bir camiayı “metal yorgunluğu, defolu, şahsi çıkarını davanın üstünde gören, bir kenara çekilmesi gereken” insanlar diye eleştiriyor, itibarsızlaştırıyor, aşağılıyor, adeta şamar oğlanına çeviriyor. Ardından da defalarca seçim kazanmış, başarılı, itibarlı, toplumda karşılıkları olan, ta başından beri birlikte hareket ettiği yol arkadaşları büyükşehir belediye başkanlarına hiç acımadan istifa çağrısında bulunuyor. Bununla da yetinmeyerek konumunu, otoritesini, parti ve devletteki nüfuzunu kullanarak baskı uygulamaya, köşeye sıkıştırmaya başlıyor. Olmadı yanına medyayı alıp kamuoyu önünde deve dişi gibi adamları rencide etmeye, linç etmeye çalışıyor. En sonunda İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Niğde, Düzce belediye başkanları kanırtıla, kanırtıla istifa ettirildiler. Daha 50 kadar il ve ilçe belediye başkanının da istifasını isteyeceği, kamuoyunda dillendirilen rivayetler arasında. Peki, bu kadar mı? Hayır! Dahası da var. Bir de “obez devlet” diye bir suçlama ortaya atıp bürokraside de istemediği kişilerin -referandumdaki oy düşüşünden sorumlu tuttuğu kişilerin- tasfiyesini istiyor Haşmetmeâb!

Bütün bunlar ne için? Partide taraftarları olan, toplumsal destekleri bulunan, kamuoyunda, ülke genelinde üne sahip, itibarlı, saygın bunca şahsiyeti hoyratça, kabaca, pervasızca hiç fütur etmeden harcamaktan öte telef etmedeki maksat ne? Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan ne yapmak istiyor ya da ne yaptığını sanıyor olabilir? Biraz üzerinde durup birlikte bir irdeleyelim…

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıktır ki, 2019’da seçilememeyi düşünmek dahi istemiyor. Bunu ne pahasına olursa olsun kabullenemiyor; neye mal olursa olsun yeniden seçilmek istiyor. Hal böyle olunca önünde engel gördüğü ne ve kim varsa tepelemeye çalışıyor. Kimden ne destek alabilecekse, kime ne taviz verecekse gözünü kırpmadan gereğini yapmak istiyor… 2019 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde yeniden seçilememe riskini bertaraf etmek için gözünü öyle karartmış ki hiçbir değer tanımıyor, hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyor, hiçbir riske aldırış etmiyor. AKP parçalanacakmış, ülke çıkarları halel görecekmiş, devletin bekası tehlikelere maruz kalacakmış inanın umurunda değil. Varsa yoksa Beştepe Külliyesinde bir 5 yıl daha saltanat sürmek; gerisi vız geliyor.

Böyle düşünmesine katkı yapan, ortam hazırlayan birçok kesim de yok değil. Vazgeçilmez bir lider olduğuna inanan %40 civarında bir seçmen kitlesi var. Bu nedenle kendisini buna inandırdığı, vazgeçilmez olduğunu düşündüğü de bir vakıadır. Kendisinden nemalanmaya devam etmek isteyen bir dalkavuk, tufeyli kesiminin de oluştuğu gözlemlenmektedir. Lakin çok daha tehlikeli bir kesim de var ki, onlar ise küresel gücün yerli temsilcileridir. Somut bir adres göstermek gerekirse: TÜSİAD! Evet TÜSİAD ve arkasındaki küresel gücün Tayip Erdoğan’a güvenebileceğini, Cumhurbaşkanı seçilmesini isteyebileceğini düşünmek çok zor. Daha dün Gezi Parkı ayaklanmalarını açık destek verip örgütleyerek kendisini devirmeye kalkan TÜSİAD’a Erdoğan ne denli güvenir bir yana, küresel gücün Türkiye için ne düşündüğü 15 Temmuz’da açık net görüldü.

Bu durum muvacehesinde; TÜSİAD ve arkasındaki küresel gücün asıl amacının Erdoğan’ı yeniden seçtirmek değil, Cumhurbaşkanlığı konumunu kullanarak Türkiye’yi tahrip etmeye çalışmak olduğunu düşünmek asla yanlış olmaz. Eğer Erdoğan küresel sermaye medyası, TÜSİAD desteğini Cumhurbaşkanlığı seçiminde artı kefesine koyuyor ise her zamanki gibi yine aldatılıyor demektir. Bu asla olacak şey değildir. TÜSİAD ve arkasındaki küresel güce güven vermesi mümkün değildir. Kaldı ki küresel güç arkasında halk desteği olan, karizma sahibi birinin ülkenin başında olmasını istemez. Hele son defa seçileceğinden böyle birinin her istediğini yapmasını bekleyemez. Köprüden geçtikten sonra mutlaka değişir. Neticede, TÜSİAD ve küresel sermaye medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesini hiç istemez. Bunun için yaptığı her şey boşuna bir tahribattır. Ülkeye, partisine yazık etmektir.”[8]

AKP Düşmanı Medyada Erdoğan Sevdası Göz Kamaştırmaktaydı!

“15 yıllık AKP iktidarının medyadaki en hızlı muhaliflerinden, Gezi Parkı olaylarının en provokatif isimlerinden Cüneyt Özdemir, Sarraf davasında Erdoğan’ı yandaş gazetecilerden daha fazla savunmaya başlamıştı. Bunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk ile ilgili yeni yaklaşımları ile küresel güçlerle yaptığı ittifakın katkısı büyük olmalıydı!” diyen şaşkınlar bakalım kuyruğuna tutunacakları ve “Mehdi’nin öncü komutanı” diye alkışlayacakları yeni güç odakları bulacaklar mıydı?

‘Erdoğan vatana ihanetten mi yargılanacaktı?’

Yaklaşık üç yıl önceydi. CNN Türk’ten Şirin Payzın’ın programına Yandaş Yazar Süleyman Özışık da katılmıştı. O programda, Meclis Soruşturma Komisyonu’nun, haklarında yolsuzluk ve rüşvet suçlaması yapılan AKP’li dört eski bakanla ilgili verdiği “Yüce Divan’a gerek yok” kararı tartışılmaktaydı. Programa konuk olan CHP’li Aykan Erdemir’in yaptığı konuşma herkesi şaşırtmıştı. Söz kendisine verildiğinde şunları aktarmıştı:

“Bugün itibari ile mesele salt bir yolsuzluk meselesi sanılmamalıdır. Esas büyük panik, esas büyük panik başkadır. Biz bu yolsuzluğun arkasında Erdoğan’ın olduğunu biliyoruz. Komisyonun milletvekillerini aklaması Erdoğan’ı kurtarmak amacıyla yapılmıştır. Çünkü Erdoğan’ın Rıza Sarraf üzerinden İran’la işbirliği yaptığı ve vatana ihanete kalkıştığı ortaya çıkacak diye korkulmaktadır. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece vatana ihanet suçuyla yargılanabiliyor. Eğer Erdoğan’ın İran ile ilişkileri ortaya çıkarsa vatana ihanetten yargılanacaktır. Asıl büyük korkuları budur, ama bundan kaçış imkânsızdır!”

Zarrab, ABD’de tutuklandıktan sonra Türkiye’de iki önemli gelişme yaşanmıştı ve bu dindar kahraman iktidarın ruhu bile duymamıştı:

1- Reza Zarrab’ın Türkiye’deki şirketlerinin içi boşaltılmıştı.

2- Kamu tanığı olmadan kısa bir süre önce annesi, babası ve kardeşi Devamını okumak için tıklayınız.

 


[1] Aşkınlık: Seçkinlik, nefsini ve dünyevi isteklerini aşıp yüceliklere erişmişlik hali.

[2] http://www.merhabahaber.com / 06.03.2012

[3] Hürriyet / 21.07.2000

[4] Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN, MSP Genel Başkanı – TRT Basın Toplantısı, Yazarlar Soruyor – Nisan 1980 – http://youtu.be/8P1bOygfQ4I   24.Dk.

[5] 23 Nisan 1980 – Basın Toplantısı – http://youtu.be/UxLbDqLsirA

[6] (Bu video; www.millicozum.com ve http://necmettinerbakan.net sitelerinde izlenebilir.)

[7] Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Basın Toplantısı, Dış Politika, ekonomi, Anarşi ve Siyasi Konular MSP Dönemi 1980 – Ankara / LİNK: http://www.youtube.com/watch?v=JtTzYR5cNBE

[8] Elaziz – 07 Kasım 2017

[9] Milli Gazete / Mevlüt Özcan / 29 10 2011

    Güncel makalelerimizden istifade etmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki kutuya e-mail adresinizi yazarak bize gönderiniz.