Üstadımızın, Regaib Gecesi’nde ERBAKAN’IN MAKAMI’NDA KUVAY-I MİLLİYE DUASI

79
Paylaş:

5 Şubat 2023

Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillahi Rabbil âlemin, vel akıbetül müttekin, vesselatü vessalamü alâ resulüne Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain.

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alâ âli Seyyidina ve Mehdina Muhammed. Bi adedi evrakil eşcar ve gateratil emtar ve emvacil bihar ve neğamatil atyar ve lemaatil envar, fi cemiil ezmani vel easar vel agtar.

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdülillâhi Rabbil âlemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm, Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Âmin.

Ya Erhamer Rahimin. Ya Ekremel Ekremin. Ve ya Hayrel Hafizin. Ve ya Rabbel âlemin. Şu mübarek REGAİB dolayısıyla ve Aziz Erbakan Hocamızın huzurunda, el açıp Sana yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul ve makbul eyle ya Rabbi. İsmi Azam hürmetine… Esm-ai Hüsnan hürmetine… Kur’an-ı Azimüşşan ve mübarek manası, Yüce Kitabının Meali ve mesajları hürmetine… Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hürmetine… Sadık Ashab-ı Kiram ve özellikle seçkin Ehl-i Beyt-i Mücteba hürmetine… Aziz Erbakan Hocamız hürmetine… Milli Çözüm erbabı şu sadıkların hürmetine… Ne olur Allah’ım; bizleri ve Ümmet-i Muhammed’i ve tüm insanlık âlemini, asırlardır esiri olduğumuz şu Siyonist dünya düzenine esaretten ve deccalizme mahkûmiyetten ve tüm ahir zaman fitnelerinden azat ve beraat eyle Allah’ım. Âmin… Önümüzdeki tarihi seçimlerde, Hak davana hıyanet karşılığı iktidara taşınan işbirlikçilerin istismar saltanatlarına son verip Kuvay-ı Milliye cephesini başarıya eriştir Allah’ım!..

En yakın bir süreçte, en hayırlı ve başarılı sonuçları nasip ve müyesser eyleyip, zalimlerin ve hainlerin planlarını tersine çevirip Adil Düzen imkân ve iktidarını bizlere lütfeyle Allah’ım. Âmin…

Devamı için tıklayınız.

    Güncel makalelerimizden istifade etmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki kutuya e-mail adresinizi yazarak bize gönderiniz.