Etiket: Başkanlık Sistemi Nedir?

Cumhuri Başkanlık Mı, Meşruti Krallık Mı?

Daha önce defalarca hatırlattık; Yasama, Yürütme, Yargı ve Denetleme ERK'leri, sağlam kurumlar ve kurallar şeklinde birbirinden ayrılmış, sınırları ve sorumlulukları netlik kazanmış Adil ve...

Diğer Makaleler