STRES KAVRAMI, KORUNMA VE KURTULMA KURALLARI

594
Paylaş:

22 Şubat 2020

Stres; ekonomik zorluk ve yoklukların, psikolojik sorun ve sarsıntıların ve sosyolojik baskıların, insan metabolizmasında oluşturdukları gerilim ve kasılmalardır. Evet stres; maddi sıkıntıların, manevi bunalımların ve ahlâki yozlaşmaların sebep oldukları üzüntü ve ürküntü durumlarının insanın ruh dünyasında yol açtığı problemler sonucu yaşanan mutsuzluk ve huzursuzluklardır. Umduklarını bulamamak, başarısızlıklara uğramak, yakınlarından ve sosyal ortamından dışlandığı ve itibarsızlaştığı kanaatine kapılmak, hak etmediği itham ve iftiralara uğramak, uzun zaman ağır hastalık ve sakatlıklarla uğraşmak durumunda kalmak gibi nedenlerle başlayan can sıkıntılarının, bunalımlara dönüşmesi stresin başlıca kaynaklarıdır.

Stresin sorun halini almasının ve bunalımlara yol açıp hayatımızı olumsuz kuşatmasının altında; genellikle iman zayıflığı, imtihan ve kulluk şuurunun noksanlığı, Allah’a tevekkül ve teslimiyet azlığının yattığını bizzat Cenab-ı Hak şöyle uyarmaktadır:

“Kim Benim Zikrimden (Kur’an düzeninden) yüz çevirirse, (küfür ve kötülüğe yönelirse) artık onun için (dünyada stres ve kaygı içinde) sıkıntılı bir geçim (mutsuz, doyumsuz ve huzursuz bir hayat) vardır. Kıyamet günü de kör olarak mahşere kaldırılacaktır.” (Taha: 124)

Oysa, Allah’a güvenip tevekkül eden, İlahi kadere teslimiyet gösterip zorluklara ve sorunlara direnen kimseler bunalımları aşacak ve huzura kavuşacaklardır. Demek ki stres ve bunalımların, sıkıntı ve huzursuzlukların ve tabi mutsuz ve doyumsuz bir yaşamın asıl nedeni; Kur’an düzeninden, ibadet ve istikamet disiplininden ve İslam’ın prensiplerinden, kısaca Allah’ın zikrinden uzaklaşmaktır. Evet bâtıl ve bozuk nizamlar, İslam dışı yaşam tarzları, imana, ahlâka ve vicdana aykırı bakış açıları; sadece sosyolojik ve psikolojik değil, ekonomik sorunların ve sıkıntıların da temel kaynağıdır. Mü’min, muttaki ve müstakim insanların her türlü üzüntü ve ürküntüden, stres ve problemden uzak kalacağı Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır:

Devamı için tıklayınız.

    Güncel makalelerimizden istifade etmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki kutuya e-mail adresinizi yazarak bize gönderiniz.

    Bu makaleyi sesli olarak da dinleyebilirsiniz.