Sorumsuz, Onursuz ve Huysuz Kişinin Hz. ALİ ve EHL-İ BEYT KÜSTAHLIĞI

125
Paylaş:

6 Ekim 2023

“Hayır, (asıl) zalimler; hiçbir bilgiye dayanmaksızın kendi hevâ (istek ve tutku)larına uymuş (ve Allah’ın sözlerini kendi heveslerine uydurmuş olan)lardır. (Bunlar Kur’an’ı ve Resulüllah’ı değil, kendi kuruntularını esas almışlardır. Oysa bir bilgi ve belgeye dayanarak ilmi tartışma yapanların hataları bağışlanır.) Allah’ın saptırdığını artık kim hidayete ulaştıracaktır? Onların hiçbir yardımcıları bulunmayacaktır.” (Rum: 29)

Şeytanın iğvalarını ve kendi nefsani kurgu ve kuruntularını; ilmi, İslami ve tarihi doğrularmış gibi anlatmaktan sakınıp sıkılmayan birisi, “Cahil cesur olur” deyimine uygun bir hezeyanla Hz. Ali ve Ehl-i Beyt’ten mübarek evlatları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendilerimize iftira ve hakaretler yağdırmaya başlamıştı. Hatta bu sefil ve rezil kişi, hırsını ve hızını alamayıp, bütün Ehl-i Sünnet ulemasına sataşıp suçlamaktan bile utanmamıştı!.. Ve tabi ağzından fossuranların rezil rüsva olacakları günler de yakındı.

Makalenin tamamı için tıklayınız.

    Güncel makalelerimizden istifade etmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki kutuya e-mail adresinizi yazarak bize gönderiniz.