KORONA FIRTINASI VE CÜBBELİ HOCANIN İTİRAFLARI

508
Paylaş:

13 Mayıs 2020

Euzu billahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, vel agibetü lil müttagin. Vessalatü vesselamü ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi, ve sahbihi ecmain. Rabbişrahli Sadri ve Yessirli Emri Vahlul Ukdeten Min Lisani Yefkahu Kavli. Ve ufevvidu emri İlallah, İnnallahe basirun bil ibad. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina ve Nebiyyina ve Mehdina Muhammed. Bi adedi hurufatil Kur’anil mektubeti vel mekrueti fil hevai vel efham. Ve bi adedi kıraati kelimetil Kur’ani min külli kariin min evvelin nuzulin ila ahiriz zaman. Vağfirlena, verhamna, vağtuf bina ya İlahena bi külli salatin minha.

Bugün, “KORONA FIRTINASI ve CÜBBELİ HOCANIN İTİRAFLARI” konulu bir sohbet münasebetiyle bizleri bir araya getiren Cenab-ı Hakka sonsuz şükürler ederek başlıyorum. Allah’ın selamet ve emniyeti, hidayet ve inayeti, rahmet ve bereketi, sıhhat ve afiyeti hepimizin; zalimler ve hainler hariç, herkesin üzerine olsun. Allah bizi her türlü belâdan ve özellikle bu son günlerde insanlığı kasıp kavuran Korona’dan korusun.

Değerli kardeşlerim, kıymetli hanımefendiler, sevgili gençler ve sevimli küçükler… Dünyayı saran ve sarsan bu Korona vebası yüzünden, evlerimize kapanmış vaziyetteyiz. Bu gibi tedbirler, hem sağlığımızın, hem toplum yararımızın, hem de inancımızın gereğidir. İnşaallah kısa sürmesini temenni ettiğimiz bu ev istirahati süresini, bir aile içi eğitim ve iletişim fırsatına çevirebiliriz. Böylece “Of, canım sıkılıyor, bunalıyorum!” şikayetleri de bitecektir.

Peki, evlerimizde neler yapabiliriz?

Devamı için tıklayınız.

    Güncel makalelerimizden istifade etmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki kutuya e-mail adresinizi yazarak bize gönderiniz.

    Bu makaleyi sesli olarak da dinleyebilirsiniz.