KARARNAME DİKTASI VE “DEDİKRASİ” SALTANATI!

98
Paylaş:

17 Haziran 2024

Bizim tespitlerimize göre, şu anda yeryüzünde üç çeşit devlet (yönetim-sistem) vardır:

1- Hukuk Devleti: (Demokratik Ülkelerde)

Evrensel hukuk kaidelerine, temel insan hak ve hürriyetlerine, milli değer ve dinamiklerine uygun anayasaları hazırlanan… Başkanından, Bakanından, Komutanından, kodamanından, sıradan vatandaşına; herkesin ve her kesimin bu yasalara uyma zorunluluğu bulunan sistem ve yönetimlerdir.

2- Kanun Devleti: (Despotik Ülkelerde)

Temel insan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına tam uyulmasa da, toplum düzeni ve disiplini bakımından gerekli sayılan, ve imtiyazlılar tarafından hazırlanıp dayatılan kanun ve kurumlara göre çalışan sistem ve yönetimlerdir.

3- Kararname Devleti: (Dediğim Dedik Ülkelerde)

Güya laik ve demokratik kılıfıyla, ve görünüşte seçim ve tercih şansıyla, ama gerçekte işbirlikçilik yoluyla devletin başına taşınanların, göstermelik meclisi ve anayasal metinleri devre dışı bırakıp, kendi kafasına göre çıkardığı “KARARNAMELER”le bir ülkenin yönetilmesidir.

Makalenin tamamını okumak/dinlemek için tıklayınız.

    Güncel makalelerimizden istifade etmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki kutuya e-mail adresinizi yazarak bize gönderiniz.