İSLAM’A GÖRE DEVLET VE DÜZEN KAVRAMI!

709
Paylaş:

20 Temmuz 2019

İslam; hem Dindir, hem de adil bir Düzen öngörmektedir.

Adil Düzen’in; Müspet İlim, Aklıselim, Tarihi Birikim… gibi temel kaynaklarından birisi olan “Dinde zorlama ve dayatmayı değil, özgür iradeyi ve gönül tercihini” esas alır. Bu nedenle İslam’ın bazı özelliklerini hatırlamakta fayda vardır.

İslam dinini dört ana bölüme ayırmak mümkün ve münasip görülmektedir. Bunlar:

1- İman ve itikat esasları,

2- İbadet ve istikamet düsturları,

3- Ahlâk ve muaşeret hususları,

4- Hayat ve muamelat kanunlarıdır.

Muamelat (tabii hayat) konusu ise:

a- Hukuk ve adalet,

b- İktisat ve ticaret,

c- Hükümet ve siyaset,

d- İlim, eğitim ve marifet,

e- Sanayi ve zanaat,

f- Dengeli ve güvenli sosyal hayat, prensiplerini içermektedir.

Yani İslam; hem “Din”dir, hem de “Adil bir Düzen öngörmekte”dir. Kur’an ve Sünnet bize itikat, ibadet ve muaşeret hususları yanında; adil ve kâmil bir düzenin temel esaslarını da öngörmekte ve öğretmektedir. Ne var ki “İman ve İbadet” kısmı “özel”dir, samimiyetle inananlar için geçerlidir. Ama “Düzen” kısmı “evrensel”dir ve herkes için gereklidir. Ayrıca “Din”de zorlama yok, ama “Düzen”de zorlama vardır. Şimdi “İslam’da hangi hususlarda zorlama (mecbur tutma) yoktur ve yine hangi durumlarda mecburiyet ve müeyyide vardır?” konusunu biraz daha açalım:

Devamı için tıklayınız.

    Güncel makalelerimizden istifade etmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki kutuya e-mail adresinizi yazarak bize gönderiniz.

    Bu makaleyi sesli olarak da dinleyebilirsiniz.