AZITAN İSRAİL, KAZIĞA KOŞMAKTADIR!

425
Paylaş:

10 Mayıs 2021

Her ümmetin, her devletin ve medeniyetin ve her hükümetin Allah katında bilinen ve belirlenen bir ECELİ, ömür süresi vardır. Bunu değiştirmek imkânsızdır.

“Her ümmet için bir ecel vardır. (Her medeniyet ve devletin belli bir ömrü bulunmaktadır.) Onların ecelleri gelince, ne bir saat ertelenip geri kalır, ne de öne alınır (tam zamanında çöküp dağılır. Adaleti uygulayan ve ilme dayanan devletler ayakta kalır, zulüm yapan ve geri kalan devletler yıkılır.)” (A’raf: 34. Ayet)

De ki: “Allah’ın dilemesi dışında, kendim için zarardan ve yarardan (hiçbir şeye) malik değilim. Her ümmetin (her devletin, her sistemin ve medeniyetin) bir eceli (bir hâkimiyet süreci) vardır. Onların ecelleri gelince, artık ne bir saat ertelenebilirler, ne öne alınabilirler.” (Yunus: 49. Ayet)

“Hiçbir ümmet (millet ve medeniyet) ecelini (takdir edilmiş süresini) ne önüne geçip (erkene alabilir), ne de geciktirip uzatabilir.” (Hicr: 5. Ayet)

Eğer Rabbin tarafından geçmişte (takdir edilen) bir söz ve belirlenmiş bir süre olmasaydı (bu hain ve zalim kimselerin de öteki kavimler gibi hemen) helak olmaları lazımdı. (Azap onları da kuşatırdı.)” (Taha: 129. Ayet)

“İşte o zaman Rabbin onların üzerlerine en kötü azabı yapacak kimse(leri) kıyamet gününe kadar mutlaka göndereceğini de bildirdi. (Bu yüzden Yahudiler fitne ve hile ile her azdıklarında, onları rezil ve zelil edecek kimseler gönderildi.) Şüphesiz, Rabbin (ceza ile) sonuçlandırması pek çabuk olandır ve gerçekten O, Bağışlayandır, Esirgeyendir.” (A’raf: 167. Ayet)

Ayetleri bu hakikati ve sünnetullahı haber verip uyarmaktaydı.

Eceli gelen uyuz itin cami duvarına yanaşması gibi, kuduz İsrail de hem Mescid-i Aksa’nın altını oymaya hem de mazlum Müslümanlara dehşet boyutundaki saldırılarını artırmaya, kısaca azıtmaya başlamıştı.

Artık tarihi hesaplaşma kaçınılmazdı; İsrail çıbanı deşilmeden, arkasındaki ABD ve AB hizaya getirilmeden bölgemize ve yeryüzüne huzur haramdı. İşte o kutlu süreç hızla yaklaşmaktaydı, ama bu girişimin AKP gibi kabuk yönetimlerle başarılması da imkânsızdı. Yani hem yerelde hem genelde tarihi ve talihli değişimler yaşanacaktı.

Devamı için tıklayınız.

    Güncel makalelerimizden istifade etmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki kutuya e-mail adresinizi yazarak bize gönderiniz.