“FETÖ”cülerin AHMET AKGÜL’Ü ETKİSİZLEŞTİRME GİRİŞİMLERİNİN RESMİ VESİKASIDIR!

732
Paylaş:

20 Temmuz 2018

“FETÖ”cülerin AKP iktidarıyla kol kola bulundukları ve en güçlü oldukları süreçte, Milli Çözüm Dergisi’ni nasıl an be an takip ettiklerinin ve

AHMET AKGÜL’Ü ETKİSİZLEŞTİRME GİRİŞİMLERİNİN RESMİ VESİKASIDIR!

    

FETÖ’cülerin üssü sayılan ve şimdi kapatılmış olan Fatih Üniversitesi’nin, 2011 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından çıkardığı ve Milli Çözüm Dergisi yazılarının kendileri için en büyük tehlike sayıldığı: Avrupa Ekonomi ve Siyasi Bilimler Dergisi (EJEPS)

İktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi ve ilgili alanlardaki iki yılda bir İktisat Fakültesi tarafından araştırma makalelerini yayınlayan uluslararası hakemli bir akademik dergidir.

European Journal of Economic and Political Studies

Strategic Defamation of Fetullah Gulen: English vs. Turkish

İngilizce ve Türkçe Fetullah Gülen’e Stratejik İftira

Doğan Koc

189-244 Sayfaları

Bu FETÖ’cü Derginin İngilizcesinin Özeti:

Fetullah Gülen, eğitim ve inançlar arası diyalog etkinlikleri ile tanınan ılımlı bir Türk Müslüman bilgini konumundadır. Gülen’in çabaları dünyanın her köşesinde birçok kişi tarafından alkışlanırken, küçük bir grup yazar Gülen’i ve onun adını taşıyan hareketi karalamaya çalışmaktadır. Gülen’in hakaretçileri olan bu Milli Çözüm Dergisi, yazılarında stratejik olarak davranmaktadır. Bu dergi, iftira niteliğindeki makalelerinde, Gülen’in; Amerikan / Siyonist / Vatikan ajanı olduğu vurgulanırken, İngilizce versiyonlarında Gülen; İslamcı / Humeyni / Yeni Osmanlı / Hilafet olarak sunulmaktadır. İstatistiksel analiz ve literatür taraması, Gülen’e yönelik iftiralarının izleyicilere göre hazırlandığı anlaşılmaktadır.

Giriş

Fetullah Gülen, eğitim ve diyalog faaliyetleri ile tanınan ılımlı bir Türk Müslüman bilgini olmaktadır. Gülen Hareketi, adını verdiği dünya çapında yüzlerce eğitim ve diyalog kurumu kurmuşlardır. Gülen’i kötülemek için çeşitli kitaplar, yüzlerce makale ve haber yazılmıştır. Özellikle Milli Çözüm (Ahmet Akgül’ün) kitaplarının ve yazılarının bir kısmı Gülen’i ve hareketini karalamayı amaçlamıştır. Bu iftira yazılarında Gülen, CIA / Siyonist bir ajan, bir Amerikan kuklası, Papa’nın bir gizli kardinali ve Müslüman dünyasında Hristiyanlaşmaya ya da Batı’ya kolaylık sağlamaya çalışan Batı’nın Truva atı olarak tasvire çalışılmıştır. Ilımlı İslami öğretileriyle Müslüman dünyasını köleleştirme çabasındadır.

Hem Türkçe hem de İngilizce Fetullah’ı eleştiren yazılar ve kitaplar incelenirse; bu iftiraların rastgele olmadığı, izleyicilere göre ortaya çıktığı anlaşılacaktır. Başka bir deyişle, Türker (2009) olarak belirttiği gibi: (Milli Çözüm Dergisi) Çok farklı kitlelere hitap ediyor. Milli Çözüm’ün Türkçe makalelerinde, Siyonistlerin desteklediği Amerikan emperyalist tehlikesi hakkında uyarılar olduğu gibi, diğer yandan İngilizce makaleler hazırlayıp Fetullah Gülen Hareketini karalamaya çalışıyorlar.

Gülen’le ilgili Türkçe yazılmış karalama yazıları

Milli Çözüm Dergisi’ndeki makalelerde Gülen, Batılıların Türkiye’yi ve İslam’ı yok etmek ve Müslüman halklarını sömürmek için kullandıkları bir Amerikan / Siyonist kukla olarak tanıtılmaktadır. Bu yazılardan bazılarında Gülen’in gerçek bir Müslüman olmadığı ve papalık için çalıştığı vurgulanmaktadır. Gülen’in laik Türkiye Cumhuriyeti’nde, özellikle de daha önceki dönemlerde İslami bir devlet kurma söylemiyle dindar halkı aldattıklarını iddia eden karşıt yönde makaleler hazırlanmıştır.

İngilizce versiyonlarına benzer şekilde, (Milli Çözüm Dergisi’nin) Türkçe versiyonları da Gülen hakkında çeşitli ithamlar sunmaktadır. Fetullah Gülen için bu Türkçe versiyonlarda kullanılan başlıca temalar şunlardır: Amerikan kuklası; Vatikan’a dinlerarası diyalog yoluyla hizmet veren gizli ajan, Siyonist bağlantıları olan bir münafık, İslam’a zarar vermeye çalışan bir şarlatan!

Büyük Orta Doğu Projesi’nde Amerikan kuklası!

Milli Çözüm Dergisi’nde en sık görülen konu, Gülen’in Amerika tarafından kullanılıyor olmasıdır. Bazı makaleler Gülen’in doğrudan CIA ya da Amerikan paramiliter örgütü “Süper NATO” için çalıştığını iddia ederken, diğerleri ise, Siyonist odakların İslam dünyasında Amerikan sömürüsüne karşı herhangi bir direniş yaratmayacak bir İslam’ı yerleştirmeye uğraştığını ve Gülen’in bunun için çalıştığını savunmaktadır. Milli Çözüm Dergisi’ne ve Ahmet Akgül’e göre; “Ilımlı İslam” olan Amerikan versiyonunun yaratılması amaçlanmıştır. Gülen’in Amerika için çalıştığını iddia eden yazarlar, Amerika’nın Orta Doğu ve Orta Asya için yeni projesinin “Büyük Ortadoğu Projesi” olarak adlandırılan Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) olduğunu iddia ediyorlar. Bu proje sayesinde Amerika, ülkelerin sınırlarında bazı değişiklikler de dahil olmak üzere Ortadoğu’yu yeniden tasarlamaya çalışmaktaymış… Yazarlar, Fetullah Gülen ve Başbakan Recep T. Erdoğan’ın eş başkan olduklarını iddia ediyorlar, ancak Fetullah Gülen bu BOP projesinin gizli bir figüranıymış. Sn. Erdoğan zaten eş başkanmış. Türkiye’nin NATO’ya girmesinden bu yana, bu ‘Süper NATO’nun ülkeye hâkim olduğu ve her operasyonun arkasında olduğu, bugün bile Ergenekon davası ‘Süper NATO’ operasyonu olarak açıklanmakta ve Gülen bu operasyonun aktif bir parçası olarak sunulmaktadır.

“Süper NATO”, Tayyip Erdoğan’a, Kuzey Irak’ta kurulacak olan ikinci İsrail’in, Diyarbakır’ı merkezi yapacağını fısıldamıştır. Erdoğan’ın Büyük Orta Doğu Projesi Eşbaşkanlığı Süper NATO’da verilen görev olmaktaymış ve bu derin devletin dini lideri Fetullah Hocaymış, Tayyip ve polis sisteminde yer alan Fetullah çetesi bu derin devletin elemanlarıymış! Hatta Milli Çözüm Dergisi’nin bazı yazarları; CIA ajanlarının Gülen okullarında İngilizce öğretmenleri olarak çalıştığını iddia ediyorlar; özellikle Orta Asya ülkelerindeki okullarda çalışanlar bu sınıftanmış… Amerika’nın Gülen okullarında çalışan 1000’den fazla Türk öğretmene Amerikan pasaportu sağladığını ve bunların normal pasaportlar olmadığını, bunların sadece Amerikan diplomatlarına (resmi pasaport) verilen pasaport olduğunu savunmaktadırlar.

“Fetullah Gülen, Ilımlı İslam’ın ve Papa’nın Gizli Kardinali Konumundadır” iddiaları!

İftira niteliğindeki makalelerin Türkçe versiyonlarındaki en yaygın ikinci tema, Gülen’in Papa için ya gizli bir kardinal olarak çalıştığı ya da Papa ile gizli bir anlaşma gereği davrandığı vurgulanmaktadır. Dinlerarası faaliyetleri ve ‘Ilımlı İslam’ ile Gülen’in İslam’ı yok etmeye çalıştığı ve Müslümanları Hristiyanlaştırdığı iddiaları sıkça tekrarlanmaktadır.

Milli Çözümcülere göre:

“Binlerce yıldır İslam bayrağını taşıyan Müslüman Türk Milleti’nin çocukları teslis ve çoktanrıcılığa (Hristiyanlık) doğru ilerliyorlar. Bu ulusu (Müslüman Türk milletini) savaşta yenemeyen Haçlı ve Siyonist odaklar bu milleti içten yenilgiye uğratmak ve inançlarını yok etmek için çalışıyorlar. Hükümet’in AB’ye olan sevgisi ve Vatikan Konseyi’nin misyonunun bir parçası olan diyalog ekibi (Gülen Hareketi) misyonerlere ve onların varoluş planları için her şeyi hazırladı, halkımızı misyonerlerin kollarına itti ve halkımız onlar için açık pazar konumundadır!”

Ayrıca “Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri” adlı kitabında Aytunç Altındal, 1990’da Papa II. John Paul’un Vatikan’ın “diyalog projesi”ni yeniden canlandırdığını savunmaktadır. Gülen’in Türkiye’deki diyalog faaliyetlerinin ve Vatikan’ın diyalog projelerinin nasıl eşleştiğini tartıştıktan sonra şunları aktarmaktadır:

“21 Şubat 1998’de Papa John Paul II, Vatikan Senatosu’na 20 yeni kardinal atadı. [20 kardinallere ek olarak] Papa John Paul II de ‘resme’ (gizli kardinal) atama hakkını kullanmış ve iki sırrı tayin etmiştir. Yani gizli kardinaller atamıştır. Bu hak, yüz yıldan fazla bir süredir herhangi bir papa tarafından kullanılmamıştır. Bu iki kardinalin kimliğini sadece yedi kişi biliyor durumdadır. Kimliklerini ortaya çıkarırsa, ülkelerinde öldürülüp ortadan kaldırılacaklardır. Bu kardinallerden birinin (diğer dinlere mensup olan ve kimliklerini gizleyen), Çin’de bir dini lider olduğu sanılmaktadır. Diğeri ise Müslüman dünyasında kral / lider veya dini lider konumuyla reklamı yapılmaktadır.” (Altındal, 2004, Sayfa 115-6-7)

Gülen’in Siyonist bağlantıları!

Amerikan bağlantısına benzer şekilde, Milli Çözüm Dergisi Sn. Gülen’i, MOSSAD ve İsrail ile çalışan Siyonist bir komprador olarak tanıtmaktadır. Bazı makaleler Gülen’i AKP hükümetinin önde gelen üyeleriyle birlikte kripto-Yahudi (kimliklerini saklayan Yahudi soyundan gelenler) olarak gösterirken, diğerleri Gülen’in sadece Siyonist gruplar için çalıştığını iddia ediyorlar. ADL (Anti Defamation League) hakkındaki araştırmasında, Ahmet Akgül, ADL’yi Gülen’i koruyan ve destekleyen bir Yahudi örgütü olarak tanımlamaktadır. Ayrıca ADL’nin Gülen’in Papa II. John Paul ile görüşmesini ayarladığını ve Gülen’in İslam hakkındaki kitabının ADL tarafından dağıtıldığını vurgulamaktadır. Bazıları daha ileri giderek ve Bnai-Brith’in tüm Gülen’in kitaplarını ücretsiz verdiğini yazmışlardır. Milli Çözüm’ün Araştırma Ekibi “Gülen Dosyası” hazırlamış ve bu dosyada Gülen Hareketi ile Birleşme Kilisesi arasındaki benzerlikleri ortaya koymuşlar ve her iki grubun da Siyonist bir örgüt tarafından organize edildiğini savunmuşlardır. CSIS (Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi) (Milli Çözüm Araştırma Ekibi, 2004).

“Gülen’in misyonu İslam’ı yozlaştırmaktır” iddiaları!

“Fetullah Müslüman mı?” adlı kitapta Fetullah Gülen’in Bahai olduğunu iddia edenler bile çıkmıştır. Yukarıdaki temalara ek olarak, Milli Çözüm Dergisi’ndeki diğer bazı makaleler Gülen’in Kürt ayrılıkçı grup PKK ve lideri Abdullah Öcalan ile sinsice birlikte çalıştığını vurgulamaktadır. (Bak. Ahmet Akgül, 2009; Ekmekçi, 2008; Gözübüyük, 2009).

Fatih Üniversitesi’nce ve kalabalık bir akademisyen ekibince hazırlanan ve İngilizce olarak Türkiye’de ve dış ülkelerde yayınlanan (EJEPS) Avrupa Ekonomi ve Siyasi Bilimler Dergisi’nde tek tek irdelenen ve Fetullah Gülen hareketini eleştiren Milli Çözüm Dergisi yazıları ve yazarları:

 

1 Milli Çözüm Araştırma Ekibi FETULLAH GÜLEN DOSYASI 12.01.2004 Milli Çözüm
2 Milli Çözüm Araştırma Ekibi AKP’nin PERDE ARKASI 12.01.2004 Milli Çözüm
3 Ahmet Akgül FİTNETULLAH VE BAYKAL 5.18.2010 Milli Çözüm
4 Osman Eraydın Fetullahçılar ve Barzanilerle İyi İlişkiler Kurabilen DİYARBAKIR VALİLERİ, ÜST GÖREVLERE ATANIYORDU! 7.22.2010 Milli Çözüm
5 Nail Kızılkan AKP KURMAYLARININ “BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ” ANLAYIŞI VE ACI SON”UN YAKLAŞMASI 6.24.2010 Milli Çözüm
6 İsmet Sezgin ÖLÇÜ ERDOĞAN VE FETULLAH MI, YOKSA KUR’AN VE RESULÜLLAH MI? 6.21.2010 Milli Çözüm
7 Ahmet Akgül İSRAİL SALDIRISINA KARŞI; İSLAM DÜŞMANLARININ, DİN İSTİSMARCILARININ VE AKP YANDAŞLARININ ORTAK TELAŞI! 6.08.2010 Milli Çözüm
8 Ramazan Yücel DANIŞTAY SALDIRISININ OYAK VE EETULLAH CEMAATİ BAĞLANTILARI 5.24.2010 Milli Çözüm
9 Nejat Hakkul MİLLİ GAZETE’NİN FETULLAHÇI YAZARLARI VE YANILGILARI 5.24.2010 Milli Çözüm
10 Orhangazi Yılmayan FETULLAHÇILARIN RÜYASI MI, YOKSA ŞİFRELİ CIA UYARISI MI? 4.29.2010 Milli Çözüm
11 Osman Eraydın TSK’YA SATAŞILMASI VE KANCIKLARIN ŞAPŞALLAŞMASI! 2.23.2010 Milli Çözüm
12 Yakup Gözübüyük “Ergenekon’’da İlginç İddialar İçeren Bir Dilekçe SİYONİST SENARYOLAR SORGULANIYORDU! 11.23.2009 Milli Çözüm
13 Yakup Gözübüyük KÜRTLEŞMİŞ YAHUDİLERLE İSRAİL İLİŞKİLERİ, PKK-FETULLAHÇILIK İŞBİRLİĞİ 10.28.2009 Milli Çözüm
14 Milli Çözüm Araştırma Ekibi EETULLAHÇILIK, KÜRESEL EMPERYALİZMİN BİR ARACIDIR 9.19.2009 Milli Çözüm
15 Ahmet Akgül KÜRT AÇILIMI VE HIYANET ALÇAKLIĞI 8.21.2009 Milli Çözüm
16 Zeynep Başyazar BAŞBUĞ’UN ABD ZİYARETİ VE RAHATSIZ ETTİKLERİ 7.25.2009 Milli Çözüm
17 Osman Eraydın SİYONİST NETANYAHU “ORDUSUZ FİLİSTİN” İSTİYOR… Bizdeki Sabataist Cunta ise; ORDUYU ZAYIFLATMAYA ÇALIŞIYOR! 7.25.2009 Milli Çözüm
18 Ramazan Yücel FETULLAHÇILARIN TELAŞI!? 6.25.2009 Milli Çözüm
19 Osman Eraydın FETULLAHÇILARLA BARZANİ İTTİFAKI VE F. TİPİ YAPILANMANIN İFLASI 6.25.2009 Milli Çözüm
20 Komisyon GAVURLARA “NÜKLEER GÜCÜ”, MÜSLÜMANLARA “HOŞGÖRÜYÜ” REVA GÖRENLER 6.25.2009 Milli Çözüm
21 Komisyon GKB İLKER BAŞBUĞ’UN SÖZLERİ VE TÜRKÇESİ 5.23.2009 Milli Çözüm
22 Komisyon İnsanları Allah İle Aldatan, Ama Şeytan Amerika’ya Çalışan: BİR FİGÜRAN; FETULLAH GÜLEN 4.27.2009 Milli Çözüm
23 Nevzat Gündüz ENCÜMENİ DANİŞ VE EMEKLİ GENERALLER 3.25.2009 Milli Çözüm
24 Ufuk Efe SÜLEYMAN KARAGÜLLE’NİN MİLLİ ÇÖZÜM İLE İLGİLİ SAPTAMALARI, YAŞAR NURİ ÖZTÜRK’ÜN SAPTIRMALARI 3.25.2009 Milli Çözüm
25 Ahmet Akgül TSK’YI KISITLAMA VE KISTIRMA HAZIRLIKLARI 3.25.2009 Milli Çözüm
26 Nevzat Gündüz MİT ESKİSİ MAHİRİN ÇARPITMA VE İFTİRA ATMA MAHARETİ 3.04.2009 Milli Çözüm
27 Ahmet Akgül ERGENEKON’UN AÇILIMI: IRKÇI EMPERYALİZM AT DEĞİŞTİRİYOR! 3.04.2009 Milli Çözüm
28 Komisyon İSRAİL UŞAKLIĞI VE TSK DÜŞMANLIĞI 1.29.2009 Milli Çözüm
29 Mehmet Deniz ERGENEKON MASALI VE TUNCAY GÜNEY MAVALI 12.29.2008 Milli Çözüm
30 Nail Kızılkan ABD’NİN RECEP ERDOĞAN’I VE BARAK OBAMANIN YULARI 12.29.2008 Milli Çözüm
31 Nail Kızılkan RECEP ERDOĞAN OF THE USA AND THE REINS OF BARACK OBAMA 12.29.2008 Milli Çözüm
32 Hakan Ekmekçi ÖCALAN CUMHURBAŞKANI, FETULLAH DİYANET VE DİYALOG BAKANI! 11.24.2008 Milli Çözüm
33 Ufuk Efe YARGININ YAMULMASI VE HAKİMEVİ SKANDALI 10.24.2008 Milli Çözüm
34 Milli Çözüm Araştırma Ekibi VAR MISINIZ, MASON LOCALARINA MAHKEME AÇMAYA?! 8.23.2008 Milli Çözüm
35 Ahmet Akgül “Orduya Hücum!” Operasyonu: BİR ERGENEKOMİK SENARYOSU VE CIA-FETULLAHÇI FİYASKOSU 8.08.2008 Milli Çözüm
36 Necati Akgül PENTAGON-ERGENEKON HATTI 7.28.2008 Milli Çözüm
37 Orhan Yılan BAYRAM DEĞİL, SEYRAN DEĞİL, KRALİÇE BİZİ, NİYE ÖPMEK İSTEMİŞTİ? 6.26.2008 Milli Çözüm
38 Orhan Yılan WHAT WAS THE REASON FOR THE UNEXPECTED VISIT OF OUEEN? 6.26.2008 Milli Çözüm
39 Milli Çözüm Araştırma Ekibi PENTAGON ERGENEKON HATTI 6.04.2008 Milli Çözüm
40 Ufuk Efe “MİLLİ”CİLİK Mİ, “ULUSAL’CILIK MI? 6.04.2008 Milli Çözüm
41 Nevzat Gündüz AKP’Yİ KAPATMA DAVASI VE MASONİK CEPHENİN TELAŞI 4.30.2008 Milli Çözüm
42 Komisyon Bu Yırtık, Dikiş Tutmayacak!.. ÖNCE BULANACAK, SONRA DURULACAK MI? 4.30.2008 Milli Çözüm
43 Ufuk Efe AYIN AYNASI 2.02.2004 Milli Çözüm
44 Orhangazi Yılmayan “YAHUDA”YI TANIMAYAN VE İSLAM’A DAYANMAYAN HERKES SİYONİZM’İN HİZMETKÂRIDIR! 7.22.2010 Milli Çözüm
45 Abdullah Akgül “MARDİN FETVASINDAN” SONRA, RIFAT BÖREKÇİNİN ANKARA FETVASINI DA GEREKSİZ VE GEÇERSİZ SAYACAKLAR MIYDI? 7.22.2010 Milli Çözüm
46 Ufuk Efe KEMALİZM’İN MUCİDİ; MOİZ KOHEN (M. TEKİNALP) YAHUDİSİ 7.22.2010 Milli Çözüm
47 Mikail Yılmaz OLAYLARA GLOBAL BAKIŞ 6.24.2010 Milli Çözüm
48 Aykut Özübüyük ODATV’NİN, ODALIK TEPKİSİ 6.24.2010 Milli Çözüm
49 Zeynep Başyazar SİYONİST GÜDÜMLÜ BATININ PANZEHİRİ VE ERBAKAN’IN SİLAH TEKNOLOJİLERİ 6.24.2010 Milli Çözüm
50 Ahmet Akgül İSRAİL SALDIRISINA KARŞI; İSLAM DÜŞMANLARININ, DİN İSTİSMARCILARININ VE AKP YANDAŞLARININ ORTAK TELAŞI! 6.08.2010 Milli Çözüm
51 Nevzat Gündüz İSRAİL’İN MANYAKLIĞI, AKP’NİN MÜNAFIKLIĞI 5.31.2010 Milli Çözüm
52 Milli Çözün Araştırma Ekibi ERHAN GÖKSELİN SIR ÖLÜMÜYLE, DENİZ BAYKAL KOMPLOSUNUN BAĞLANTILARI 5.25.2010 Milli Çözüm
53 Abdullah Akgül MÜNAFIKLAR ARAMIZDA MI, YOKSA TARİHİN MEZARLIĞINDA MI? 5.24.2010 Milli Çözüm
54 Ufuk Efe TÜRKİYE’DE DERİN DEVLET SAVAŞLARI VE MUHTEMEL SONUÇLARI 5.24.2010 Milli Çözüm
55 Ahmet Akgül ABD’NİN ZIRVA ZİRVESİ VE AKP’NİN İRAN TERTİBİ 5.24.2010 Milli Çözüm
56 Mikail Yılmaz CEMAATLER GENERALLER VE İHTİMALLER 4.29.2010 Milli Çözüm
57 Ahmet Akgül SICAK YAZ YAKLAŞIYOR VE İRAN KUŞATILIYOR! 4.16.2010 Milli Çözüm
58 İsmet Sezgin DÜNYA EN BÜYÜK DÖNÜŞÜME HAZIRLANIYOR; MASONLUK VE SİYONİZM CAN ÇEKİŞİYOR! 3.24.2010 Milli Çözüm
59 Ahmet Akgül BAŞBUĞ’UN BAŞAĞRISI VE MİLLİ VİCDANIN: “YETER!” ÇAĞRISI 3.24.2010 Milli Çözüm
60 Ramazan Yücel SİYASALLAŞAN YARGININ YARALANMASI VE İSTİSMARCI DİN YARASALARI 2.23.2010 Milli Çözüm
61 İsmet Sezgin ABD’NİN KÜRTLERİ VE Demokratik Açılım İsteyen TEKSASLILARIN AKIBETİ! 2.23.2010 Milli Çözüm
62 Nail Kızılkan 31 MART VAKASINDAN ERGENEKON DALGASINA 1.24.2010 Milli Çözüm
63 Yakup Gözübüyük Ey Asker ve Sivil, Bütün Millet! YA ERBAKAN’IN ADİL DÜZENİNE RAZI OLACAKSINIZ, VEYA AMERİKA’NIN ZİLLETİNE KATLANACAKSINIZ! 1.24.2010 Milli Çözüm
64 Osman Eraydın RECEP TAYYİP EKİBİNİN DÖNEKLEŞİP DEĞERLENMESİ! 1.24.2010 Milli Çözüm
65 Nevzat Gündüz DERSİM DERSLERİ VE İKİYÜZLÜLÜK TERESLERİ 12.21.2009 Milli Çözüm
66 Mikail Yılmaz AKP’NİN VURGUN ŞEBEKESİ VE MAFYA EKONOMİSİ 11.23.2009 Milli Çözüm
67 Osman Eraydın AÇILIM EDEBİYATI VEYA HIYANETİN YOL HARİTASI 11.23.2009 Milli Çözüm
68 Nejat Hakkul “FİTNE” KAVRAMI VE Bediüzzaman’a göre “UMUMİ SELAMET’’ İNKILÂBI 10.28.2009 Milli Çözüm
69 Ramazan Yücel İSLAM LİBERALİZMİ SAFSATASI VE HOŞGÖRÜ SALATASI 9.19.2009 Milli Çözüm
70 Osman Eraydın SOYGUN DÜZENİ, SİYASET VE MEDYA 9.19.2009 Milli Çözüm
71 Yakup Gözübüyük ALÇAKLIĞIN BELGESİ VE “NAMUZSUZ”LARIN AKIBETİ 9.19.2009 Milli Çözüm
72 Abdullah Akgül PKK’YA SAYGI, TSK’YA SALDIRI 9.19.2009 Milli Çözüm
73 Ahmet Akgül İRAN’I VURMAK İÇİN, İSRAİL YOLA ÇIKTI 9.19.2009 Milli Çözüm
74 Milli Çözüm Araştırma Ekibi YÖNETİCİLERİMİZİ KİM YÖNETİYOR? 2.02.2004 Milli Çözüm
75 Osman Eraydın ABD’NİN ARSIZ POLİTİKASI VE AKP’NİN AYARSIZ PALAVRASI 2.02.2004 Milli Çözüm
76 Milli Çözüm Araştırma Ekibi DİNİ VE MİLLİ HAREKETLERDEKİ KRİPTO (GİZLİ) YAHUDİLER 10.02.2004 Milli Çözüm
77 Selman Yücel SİYONİZM’İN SÖMÜRÜ SALTANATI VE ABD’NİN BORÇLANDIRMA BARBARLIĞI 10.02.2004 Milli Çözüm
78 Halil Yaman TAYYİB BEY’İN TABİATI: Her Sözünden Geri Adım Attı! 11.02.2004 Milli Çözüm
79 Ufuk Efe ERBAKAN’I YABAN ANLADI, ŞABAN ANLAMADI 10.01.2006 Milli Çözüm
80 Mehmet Deniz İRTİCA MEVCUTTUR VE EN SİNSİ SORUNDUR! 11.06.2006 Milli Çözüm
81 Nevzat Gündüz TÜRKİYE YOL AYRIMINDA 11.06.2006 Milli Çözüm
82 Orhan Yılan TÜRKİYE’Yİ HRİSTİYANLAŞTIRMAK VEYA İSLAMİYETİ ILIMLAŞTIRMAK 11.06.2006 Milli Çözüm
83 Osman Eraydın ADNAN OKTAR, OLTAYA MI TAKILDI? 11.06.2006 Milli Çözüm
84 Erdoğan Pişkin BİR ÇETE ARANIYOR 9.01.2006 Milli Çözüm
85 Orhan Yılan FETTULLAHCILARIN “FETTANL’LIĞI 9.01.2006 Milli Çözüm
86 Tevfik Bala ILIMLI İSLAM TUZAĞI 9.01.2006 Milli Çözüm
87 Mikail Yılmaz FEHMİ KORU: BİLDERBERG “VAAZ”CISI MI YAPILDI? 8.01.2006 Milli Çözüm
88 Orhan Yılan FETULLAH GÜLEN’İN KURTULUŞ YOLU! 8.01.2006 Milli Çözüm
89 Osman Eraydın HÜKÜMETİN HABERİ VAR MIYDI? 7.01.2006 Milli Çözüm
90 Ufuk Efe CIA’NIN HİLAFET HAZIRLIĞI ve “VAİZ” PAZARLIĞI 7.01.2006 Milli Çözüm
91 Necati Akgül AMERİKA GÖÇÜYOR VE FETULLAHÇILAR FİRAVUNA GÜVENİYOR! 7.01.2006 Milli Çözüm
92 Abdullah Akgül BEDİÜZZAMAN’A İFTİRA 6.01.2006 Milli Çözüm
93 Nevzat Gündüz SİNSİ BİR PROJENİN PERDE GERİSİ VE DİN ADINA MASUM BİR HİZMETİN HIYANETE DÖNÜŞMESİ 5.01.2006 Milli Çözüm
94 Nail Kızılkan BAĞNAZLIĞIN FATURASI VE FİKRET OTYAM’IN TUTARSIZLIĞI 3.01.2006 Milli Çözüm
95 İsmet Sezgin FİRAVUNLAR VE FİGÜRANLAR 3.01.2006 Milli Çözüm
96 Okan Ekinci GARİP AMA GERÇEK! 3.01.2006 Milli Çözüm
97 Ufuk Efe VURAL SAVAŞ’İN TARİHİ TESPİTLERİ VE FETULLAH TEHLİKESİ 2.01.2006 Milli Çözüm
98 Abdullah Akgül SÜLEYMAN KARAGÜLLE’NİN KÖR GÜLLELERİ 2.01.2006 Milli Çözüm
99 Mikail Yılmaz HİLAL HAÇLI SAVAŞI VE ILIMLI İSLAMCILARIN SAFI 2.01.2006 Milli Çözüm
100 Nail Kızılkan TARİH BOYUNCA DİN İSTİSMARI 2.01.2006 Milli Çözüm
101 Mikail Yılmaz ŞU DÖRT TARİHİ UNUTMAYALIM!.. 1.01.2006 Milli Çözüm
102 noname ARSLANOĞLU KÖYLÜLERİ: ESARETTEN CUMHURİYETE 12.01.2005 Milli Çözüm
103 Osman Eraydın TÜRKİYE, SURİYE VE İRAN’I SATTI MI? AKP, ABD’nin Truva Atı mı? 12.01.2005 Milli Çözüm
104 Nevzat Gündüz YAŞAR BÜYÜKANIT PAŞA MI HAKLI, YOKSA; ÖMER LÜTFİ METE MAŞA MI? 11.01.2005 Milli Çözüm
105 Mehmet Deniz BİR DOĞRUYU, YANLIŞ AMAÇLAR İÇİN KULLANMAK 9.01.2005 Milli Çözüm
106 İsmet Sezgin “ZAMAN’CILAR EHLİ KİTAP MIDIR? 9.01.2005 Milli Çözüm
107 Ufuk Efe SEFERBERLİK SORUŞTURMASI YA, AKP VE F. GÜLEN ALEYHİNE SONUÇLANIRSA!? 2.01.2010 Milli Çözüm
108 Nevzat Gündüz ERBAKAN’I ÖNLEMEK İÇİN, DİĞER İSLAMCI HAREKETLERİN DESTEKLENMESİ 8.01.2005 Milli Çözüm
109 Tevfik Bala MİLLİ DUYARSIZLIK VE TUTARSIZLIK 6.01.2005 Milli Çözüm
110 Halil Yaman MÜBAHALE – LANETLEŞME 6.01.2005 Milli Çözüm
111 Osman Eraydın LAİKLİK, MİSYONERLİK VE ATATÜRK 1.01.2005 Milli Çözüm
112 İsmet Sezgin AYIN AYNASI 6.01.2005 Milli Çözüm
113 Ahmet Akgül PUTİN’İN HAYIRLI YAKLAŞIMI VE ARMEGEDON SAVAŞI 1.01.2005 Milli Çözüm
114 İsmet Sezgin FETULLAHÇILARIN MARAZI VE KUR’AN’IN MESAJI 1.01.2007 Milli Çözüm
115 Necati Akgül EKÜMENLİK FECAETİ VE DİYANETİN DENAETİ 1.01.2007 Milli Çözüm
116 Kazım Gülfidan YENİ OLUŞUMUN ESKİ OYUNCAKLARI! 1.01.2007 Milli Çözüm
117 Hakan Ekmekçi YENİ OSMANLICILIK, NATO’NUN YENİÇERİSİ OLMAKTIR!.. 2.01.2007 Milli Çözüm
118 Orhan Yılan “İBRAHİM YOLU” MU, “ABRAHAM OYUNU” MU? 2.01.2007 Milli Çözüm
119 Tevfik Bala AKP, UÇURUMA YAKLAŞAN ABD DOLMUŞUNA MUAVİNLİK YAPIYOR! 2.01.2007 Milli Çözüm
120 Oğuzhan Çıldır “AYDINLIK”IN AYIBI VE AKP’NİN ARSIZLIĞI 3.01.2007 Milli Çözüm
121 Kazım Gülfidan FETULLAH GÜLEN’İN KEHANETİ VE HIRANT DİNK CİNAYETİ 3.01.2007 Milli Çözüm
122 Mehmet Deniz DERİN HESAPLAŞMA VE MİLLİ JANDARMA 3.01.2007 Milli Çözüm
123 Oğuzhan Çıldır KARMAŞIK İLİŞKİLER VE ÇELİŞKİLER 3.01.2007 Milli Çözüm
124 Necmeddin Bişkin MASONLUK VE DİNLERARASI DİYALOG İLİŞKİSİ VE SİYONİSTLERİN ERBAKAN ENDİŞESİ 4.01.2007 Milli Çözüm
125 Nail Kızılkan MASON TARİKATÇILARI VE ATATÜRKÇÜLÜK SAHTEKÂRLARI 5.01.2007 Milli Çözüm
126 İsmet Sezgin SİYONİZM’İN İSLAMCI MÜRİTLERİ 5.01.2007 Milli Çözüm
127 Oğuzhan Çıldır FETULLAH MI, FİTNETULLAH MI? 5.01.2007 Milli Çözüm
128 Ahmet Akgül AKP AMİGOLARINI, AMERİKA BİLE KURTARAMADI VE CHP CILKINI ÇIKARDI 5.01.2007 Milli Çözüm
129 Nevzat Gündüz FETULLAHÇILAR, CAMİLERİ KİLİSE GİBİ, KÜLTÜR EVİ YAPACAK MI? 6.01.2007 Milli Çözüm
130 Nevzat Gündüz FETULLAH GÜLEN ŞEBEKESİ, SİYONİST ABD’NİN MİSYONERLERİ Mİ? 7.01.2007 Milli Çözüm
131 Nail Kızılkan SAFINI BİLMEYEN YA SAFTIR VEYA SAHTEKÂRDIR! 8.01.2007 Milli Çözüm
132 Oğuzhan Çıldır SEVENLERİNİN DİLİNDEN FETULLAH GÜLEN 8.01.2007 Milli Çözüm
133 Ahmet Akgül DERİN AMERİKA’NIN GÜNDEMİ NİYE TÜRKİYE? 8.01.2007 Milli Çözüm
134 Orhan Yılan Bilderberg ve CFR Tarihinde Bir İlk: BU İKİ SİYONİST KURULUŞ AYNI TARİHLERDE NİYE TÜRKİYE’DE? 9.01.2007 Milli Çözüm
135 Milli Çözüm Ekibi Yahudi Samanıyla Beslenen Zamancılara Cevap: AKP’NİN LÜBNAN HIYANETİ VE BÖLGEMİZİN FELAKETİ 9.01.2007 Milli Çözüm
136 Ahmet Deniz DOSTU AMERİKA OLANIN POSTU MEZATA ÇIKAR! 9.01.2007 Milli Çözüm
137 Tevfik Bala F. GÜLEN VE S. DEMİREL TÜRKİYE’Yİ AKP’LEŞTİRİYOR, İSRAİL AKP’Yİ İSLAMSIZLAŞTIRIYOR 10.01.2007 Milli Çözüm
138 Oğuzhan Çıldır VİCDANLI HRİSTİYAN, MÜNAFIK MÜSLÜMANDAN HAYIRLIDIR! 10.01.2007 Milli Çözüm
139 Osman Eraydın SİYONİST SERMAYENİN ‘NGO’LARI VE EMPERYALİZMİN SİVİL LEJYONLARI 11.01.2007 Milli Çözüm

FETÖ’nün TSK yapılanması ve hıyanet hesapları:

Bize özel sohbetlerinde, daha sonra bazı gazete ve dergilerde bir zamanlar Gülen’in en yakınındaki isimlerden Nurettin Veren ise TSK’daki FETÖ’cülerin oranını yüzde 70 civarında açıklamıştı. Yine FETÖ içerisinde “asker imamlığı” yapan Hasan Polat bu rakamın yüzde 60’ın üzerinde olduğunu vurgulamıştı. Tabi bunlar genel oranlardı. Şimdi daha somut rakamlar aktaralım.

Devamını okumak için tıklayınız.

 


[1] Bak: Kahraman Hainler, sh: 331, Destek yy. Nedim Şener

    Güncel makalelerimizden istifade etmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki kutuya e-mail adresinizi yazarak bize gönderiniz.