CUMHURBAŞKANI’NIN, İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ FESİH KARARI VE KUŞKULARIMIZ

348
Paylaş:

25 Mart 2021

Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ayrılmıştı!

Ahlâki ve ailevi yapımızı temelinden tahrip eden İstanbul Sözleşmesi’nin ilk imzacısı olan Türkiye, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sözleşmeden çekilme kararı almıştı. “Toplumsal cinsiyet eşitliği” kılıfı altında eşcinsellik ve lezbiyenlik rezaletini meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Ağustos 2014’te yürürlüğe sokmuşlardı.

Resmi Gazete’de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnamede, “3718 sayılı kararda; “Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.” ifadeleri yer almıştı.

Sözleşmenin feshi, konuya ilişkin bildirimin Genel Sekretere ulaştırıldığı tarihten itibaren üç aylık sürenin bitimini izleyen ayın birinci gününde yürürlüğe girmiş olacaktı. İstanbul Sözleşmesi’nin 80/2. maddesine göre, üç ay sonra ayrılma kararı yürürlüğe sokulmaktaydı.

İyi de, 2004’ten beri sözde AB ile uyum yasaları çerçevesinde, 2014’ten beri İstanbul Sözleşmesi’yle, 17 yıldır açılan yaralar nasıl kapanacaktı? Yıkılan on binlerce aile yuvasının ve yapılan ahlâki tahribatların sorumluluğunu kim sırtlanacaktı? Ahlâki ve ailevi yıkımlarının farkına varıldığı için bir kararname ile kolayca kaldırılan bu mel’anet maddeleri ve rezalet sözleşmeleri nasıl imzalanmıştı? O günlerde ve sonraki süreçlerde başta Milli Çözüm Dergisi olarak yapılan duyarlı uyarılara ve haklı haykırışlara niçin kulak tıkanmıştı? Yoksa neyi imzaladıklarını bilmeyen, veya AB talimatlarına boyun eğen insanlar mı başımızdaydı? Ya da, bütün bu mel’anet ve rezaletlere daha sinsi kılıflar sarılarak yeni kanuni düzenlemeler olarak mı karşımıza çıkarılacaktı?

Devamı için tıklayınız.

    Güncel makalelerimizden istifade etmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki kutuya e-mail adresinizi yazarak bize gönderiniz.