“BİLGE ADAM”LIKLA, BİLGİÇLİK TASLAMAK FARKLIDIR!

542
Paylaş:

2 Ağustos 2020

Cenab-ı Hak ALTIN madenini, emek ve üretimde değer ölçüsü olmak üzere yaratmıştır ve her yıl yaklaşık olarak artan üretim kadar yeni altın çıkarıldığı saptanmıştır. Ancak;

“Tarihte bugüne kadar yeryüzüne çıkarılan toplam altının değeri 8.6 trilyon dolardır, toplam küresel GSMH 80 trilyon dolar ve toplam küresel borç ise 235 trilyon dolardır. Toplam küresel refah böylece toplam altın artı toplam borç (çünkü borç eşittir toplam para) 244 trilyon doları bulmaktadır! Toplam küresel refah eşit dağıtılsa dünyadaki her insan aşağı yukarı 4 bin dolarlık refaha sahip olacaktır. Bu kenarları 1.6 cm uzunluğunda bir altın küpe eşit bir orandır.” tespitleri ise yanıltıcı ve gerçekleri çarpıtıcıdır.

Evet, altın bir zamanlar para olarak kullanılmıştır. Ama artık dünya ekonomisi herhangi bir tür altın standardına sahip bulunmamaktadır. Yazarın 8,6 trilyon dolar değerindeki altını para arzı ve refahla eşitlemesi yanlıştır. Eğer öyle olsaydı merkantilist İspanya’nın enflasyonist çöküşü diye bir şey yaşanmazdı. 235 trilyon dolar küresel borcun toplam para arzına eklenmesi ve bununla da yetinilmeyip toplam altın ile toplam borcun küresel refah ile eşitlenmesi de yanlıştır. Allah’tan bir 80 trilyon dolar daha borçlanmamış dünya halkları. Ya da borçlansalarmış keşke, daha güzeli mi olurdu, ‘çünkü borç eşittir refah’, mantığı Siyonist bir aldatmacadır.

Devamı için tıklayınız.

    Güncel makalelerimizden istifade etmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki kutuya e-mail adresinizi yazarak bize gönderiniz.