Etiket: yeni anayasa maddeleri

İşte Yeni Anayasa Maddeleri ve Kuşkularımız

MADDE 1: 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9’uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2: 2709 sayılı...

Diğer Makaleler