ERBAKAN’IN Küresel İlaç ve Aşı Tröstlerinin SÖMÜRÜ ÇARKINA ÇOMAK SOKMASI ve KORONA VİRÜSÜ MUAMMASI

554
Paylaş:

8 Mart 2020

Atatürk’ten sonraki CHP+DP+AP ve ANAP hükümetleri döneminde, Türkiye küresel ilaç ve aşı şirketlerinin açık pazarına, zavallı halkımız ise aynı merkezlerin deneme tahtasına çevrilmiş durumdaydı. Bu Siyonist-Küresel tröstler, sağlığı koruma kılıfı altında, aslında hastalık yayma ve ilaçlarına-aşılarına pazar oluşturma çabasındaydı. Örneğin; Türkiye’de, sadece 1985-1995 yılları arasında 20 tanesi doğrudan ilaç sanayini ilgilendiren 21 kanun hükmünde kararname, yönetmelik, tebliğ çıkarılmıştı.

Peki, tüm bunlara karşı hükümetler ne yapmıştı?

Özellikle ANAP ile başlatılan neoliberal piyasanın “altyapı inşa” süreci 1993 yılında kurulan DYP-SHP koalisyon hükümeti tarafından “Sağlık Kanunu Tasarısı Taslağı”, “Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Kanun Tasarı Taslağı”, “Bölge Sağlık İdareleri Kanun Tasarı Taslağı”, “Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarı Taslağı” ile bu küresel sömürü tezgâhına fırsat sağlanmıştı.

Bu üzücü ve ürkütücü gidişata karşı milli ve cesaretli ilk ve tek adımı Rahmetli Erbakan Hoca’nın Başbakan olduğu Refah-Yol iktidarı atmıştı. RP-DYP koalisyon hükümeti Kasım 1996 tarihinde “Sağlık Finansman Kurumu Kuruluş ve İşleyiş Kanunu”, “Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri”, “Aile Hekimliği Kanunu”, “Hastane ve Sağlık İşletmeleri Temel Kanunu” tasarılarını hazırlamıştı. Yine Başbakan Erbakan, Nisan 1997’de söz konusu taslakları revize edip yeniden uygulamaya başlamıştı. Böylece Türkiye ilaç ve aşı konusunda dışa bağımlılıktan kurtulacaktı.

Devamı için tıklayınız.

    Güncel makalelerimizden istifade etmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki kutuya e-mail adresinizi yazarak bize gönderiniz.

    Bu makaleyi sesli olarak da dinleyebilirsiniz.