Etiket: Başkanlık Sistemi

15 TEMMUZ KALKIŞMASI VE BAŞKANLIK KARMAŞASI

Karargâh mı rahatsızdı, Hürriyet mi ayarsızdı? Halâ, TSK'yı kışkırtma ve yıpratma çabaları ve Amerika'nın hatırına Ordumuzu Suriye savaşına bulaştırma hesapları giderek yoğunlaşmaktaydı. Hürriyet Gazetesi'nin “Karargâh...

Cumhuri Başkanlık Mı, Meşruti Krallık Mı?

Daha önce defalarca hatırlattık; Yasama, Yürütme, Yargı ve Denetleme ERK'leri, sağlam kurumlar ve kurallar şeklinde birbirinden ayrılmış, sınırları ve sorumlulukları netlik kazanmış Adil ve...