ÖZENLE GİZLENEN SİYONİST TEHLİKE VE EN STRATEJİK HEDEF: TÜRKİYE

610
Paylaş:

1 Mayıs 2019

Tarih boyunca gelip geçmiş bütün Firavunların, Nemrutların, Şeddatların, zalim kralların ve sapkın sultanların;

a) Halkları ezme ve sömürme sistemlerini,

b) Zulüm ve tahakküm yöntemlerini,

c) Hile ve hıyanet düzenlerini,

d) Haksız ve ahlaksız girişimlerini,

Kendilerine rehber edinen bazı Yahudi hahamları, bütün bu şeytani birikimlerin özeti ve en etkin örneği olarak Siyonist Felsefeyi oluşturmuşlar ve Gizli Dünya Devletinikurmayı başarmışlardır. Yehova diye aslında şeytanı tanrılaştıran ve her türlü mel’aneti meşrulaştıran bu sapkınların en büyük siyaseti; kendilerini gizleyip saklamak, Siyonist merkezler ve hedeflerle ilgili tüm yorumların “bir komplo teorisi’’ olduğunu yaymak ve medya gibi çok çeşitli vasıta ve metotlarla beyinlerini kirletip körelttikleri halkları, buna inandırmaktır.

Siyonist düşünce ve dernekler bugün insanlığın bulaştığı en ağır hastalıkların ve sosyal bunalımların gizli ve sinsi mikroplarıdır ki, bu virüsler tanınmadan; bugünkü ekonomik, siyasi, ahlaki ve ailevi sorunlara doğru teşhis koyma ve uygun tedavi uygulama imkânı bulunamayacaktır. Çağımızda bu korkunç tehlikeyi sezen ve etkin önlem üreten, Sultan Abdülhamit ve cennetmekân Erbakan gibi şahsiyetlerin; hem içeriden kuşatılmaları hem de tarihi girişimlerinde sonuçsuz kalmaları için, her türlü komployla boğuşmak zorunda bırakılmaları, asla bir tesadüf sanılmamalıdır!

“BOP ve Arap Baharı’’ gibi projeler de bir Siyonist planıdır ve asıl hedefte Türkiye vardır.

Afrika ve Asya’daki, başta Türkiye olmak üzere 26 İslam ülkesinin parçalanmasını ve iyice Siyonist merkezlerin avucuna alınmasını amaçlayan BOP ve ARAP BAHARI gibi projelerin de bir Siyonist plan olduğunu görmeden ve bu şeytani planlara figüranlık yapanları bilmeden atılacak bütün adımlar sonuçsuz kalacak ve sadece dış güçlerin (Siyonist ve emperyalist merkezlerin) işine yarayacaktır.

Bazı sapkın Yahudi Hahamlarının şeytani öğretilerden ilham alarak ve ‘’Tanrı Buyruğu’’ diye Tevrat’a sokarak yozlaştırdıkları Kabbala’dan aktarılan şu alıntılar; bu Siyonistlerin gerçek ayarını ve amacını ortaya koymaktadır.

a) Yahudi; yaşayan, şahıslaşmış Tanrı’dır. O dünyevileşmiş uluhiyet makamındadır…

b) Diğer insanlar tamamıyla dünyevi, aşağı ırktandır. Onlar sadece Yahudilere hizmet etmek için yaratılmıştır ve bunun için yaşamaktadır. Onlar (Yahudi olmayanların hepsi) bir nevi düşük ve küçük hayvanlardır.

c) Hahamların hepsi Tanrı olacaktır.

d) Yeryüzünde Tanrı, Yahudi’nin yüz hatlarında kendini aşikâr kılmaktadır.

e) Hahamların sözlerini hor görenler, ölüme müstahaktır. Hahamların sözlerini peygamberlerinkinden üstün tutmak lazımdır. Hahamların sözleri, “canlı” Tanrı’nın beyanlarıdır. Dünya yüzünde hahamların verdiği her karar, Tanrı için bile bir kanun sayılmaktadır.

f) Hahamların hepsi de “Tanrı olacak ve onlara Yehova” denilmesi yaygınlaşacaktır.

Oysa, aslında Kabbala’nın Yehovası; bizzat Şeytandır.

Dünya kaynaklarının uluslararası denetim altına girmesine engel olmak gerekçesiyle ama aslında dünyayı Siyonist sömürü kıskacına almak gayesiyle, ABD; bütün devlet örgütlerinden bağımsız, Siyonist sermaye baronlarının kontrolünde olacağı bir parasal kaynak oluşturdu. 1982 sonlarında ABD Kongresi’nin onayıyla kurulan bu kaynağın adı, NED (National Endowment for Democracy, yani Ulusal Demokrasi Vakfı) oldu. NED’in kuruluş amaçları:

1) Özel sektör girişimlerinin demokratik kuruluşlarını desteklemek,

2) Özel sektör grupları arasında değişimi kolaylaştırmak,

3) Eğitim programları düzenlemek,

4) Kültürel değerler üzerine kurulmuş demokratik plüralizmi benimsemiş kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,

5) Bu grupları ortak çıkarlar üzerinde buluşturmaktı.

Bu Siyonist merkezlerin basacağı karşılıksız para (Dolar) NED’e aktarılacak, buradan da diğer kuruluşlara transfer edilecekti. 1978’de, AFL-CIO’ya bağlanan Serbest Ticaret Birliği Enstitüsü’ne 13.8 milyon dolar, Ulusal Amerikan Oda Vakfı’na 2.5 milyon dolar, her bir partinin kuruluşuna 5 milyon dolar verilmişti.

Devamı için tıklayınız.

    Güncel makalelerimizden istifade etmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki kutuya e-mail adresinizi yazarak bize gönderiniz.

    Bu makaleyi sesli olarak da dinleyebilirsiniz.